Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Konfliktramt arbejde

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det arbejde, som en konfliktramt medarbejder var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde.

  Udgangspunktet er derfor, at det arbejde den konfliktramte medarbejder var tilsagt til at forestå ikke kan gennemføres.

  Arbejdet må heller ikke gennemføres af øvrigt personale, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.

  I praksis betyder det, at konfliktramt arbejde må aflyses.

  Personale, der ikke er omfattet af konfliktvarslet, kan om nødvendigt varetage nød-tilsyn med elever, der ikke kan hjemsendes på grund af elevernes alder eller modenhed.

  Skolen bør forud for en eventuel konflikt danne sig et overblik over hvilke aktiviteter, der kan fortsætte under en konflikt, og hvilke der må aflyses.

  Personale, der ikke er omfattet af konfliktvarslet, vil ikke kunne pålægges at overtage konfliktramt arbejde. 

  Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, udfører deres sædvanlige arbejde, herunder over- eller merarbejde.

  Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner i et mindre omfang, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af konflikten. Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

  For yderligere rådgivning kontakt sekretariatet.