Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Aftale om folkeskolen indgået

  7. juni 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 07.06.13

  Ministeren har har præsenteret en reform for folkeskolen. Størstedelen træder i kraft efter et valg.

  Aftale er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti.

  Eleverne skal gå i skole i 30 timer hver dag til og med 3. klasse, 33 timer fra i 4. til 6. klasse og 35 timer fra 7. til 9. Timerne er hele klokketimer på 60 minutter inklusiv pauser.

  Hver dag skal alle børn have 45 minutters idræt og bevægelse, og eleverne skal fra 4. klasse have flere dansk- og matematiktimer, end de har i dag.

  Fremmedsprog bliver en del af elevernes undervisning tidligere i skoleforløbet, når de fra 1. klasse får engelsk og fra 5. klasse får undervisning i enten fransk eller tysk.

  Holddannelsesreglerne, der gør det muligt at dele eleverne op efter fagligt niveau bliver mere fleksible, end de er i dag.

  Derudover indeholder reformen følgende punkter:

  • Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde.
  • Hjemkundskab fornys til madkundskab.
  • Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv.
  • Flere valgfag fra 7. klasse.
  • Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.
  • Øget forældreindflydelse og elevinddragelse.
  • Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen.
  • Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i.
  • Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.
  • Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer.
  • Korps af læringskonsulenter