Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OBS på nye prøveformer og rammer for prøveafholdelse

  8. oktober 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vær opmærksom på nye prøveformer og rammer for prøveafholdelse.

  Digitale prøver skoleåret 2015/2016 og 2016/2017

  Fra sommerprøverne 2016 er det obligatorisk at have digitale prøver i udtræksfagene biologi og geografi.

  Fra 2017 forventes det, at digitale selvrettende prøver i fysik/kemi, matematiske færdigheder, Læs og ret og 1. delprøve i dansk i 10. klasse vil være obligatorisk.

  I forbindelse hermed vil det være nødvendigt for den enkelte skole at vurdere sin IT-infrastruktur på forhånd. Sommerprøverne 2016 kan med fordel bruges til en test af skolens IT-infrastruktur og planerne i forbindelse med afvikling af digitale prøver.

  Sammenlægning af naturfaglige fag

  I prøveterminen 2015/2016 vil en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi være en valgfri mulighed.

  Vælger skolen den fælles prøveform, vil der desuden være selvrettende udtræksprøve i fysik/kemi. 

  Den fælles prøveform vil være obligatorisk ved prøveterminen 2016/2017 og det samme gælder den selvrettende udtræksprøve i fysik/kemi.  

  Prøve i historie, samfundsfag og kristendom

  I fagene historie, samfundsfag og kristendom vil der i løbet af 2015, 2016 og 2017 blive indført nye prøveformer og muligheder.

  Problem- og produktorienteret prøve

  Fra prøveterminen 2015/2016 foregår prøverne i henholdsvis historie, samfundsfag og kristendom som problem- og produktorienterede prøver. Eleverne udarbejder et produkt, som inddrages i prøvebesvarelsen. Produktet indgår ikke i bedømmelsen.
  Prøven aflægges enten individuelt eller i grupper på 2-3 personer. Det er altså ikke obligatorisk at afholde prøven i gruppeform. I den sidste del af undervisningen trækker eleverne et emne, som er gennemgået i undervisningen. Inden for temaet skal eleverne, med vejledning fra læreren, udarbejde en problemstilling og et produkt.

  Denne prøveform var valgfri ved prøveterminen 2014/2015 og er altså obligatorisk i prøveterminen 2015/2016.

  Forsøg med fællesprøve

  I prøveterminerne 2015/2016 og 2016/2017 vil der desuden blive gennemført et forsøgsprogram med en fælles prøve i historie, samfundsfag og kristendom. Det forventes, at ca. 100 skoler vil deltage i forsøget. Denne prøveform er altså ikke obligatorisk.

  Hold jer opdateret i forhold til nye prøveformer

  Det er væsentligt, at alle skoler holder sig opdaterede om ændringer og informationer på prøveområdet. Det gøres eksempelvis på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside her

  Regler for prøveafholdelsen kan findes på Danmarks Privatskoleforenings hjemmeside, ligesom det er muligt at få rådgivning om prøvespørgsmål hos DP’s konsulenter.