Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Lærere påvirker unges uddannelsesvalg

  19. august 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser bl.a., at lærerne er med til at præge elevernes valg på forskellig måde.

  Eleverne oplever, at dialogen med lærerne er en væsentlig rettesnor for deres valg, men de oplever også, at lærerne er med til at præge deres uddannelsesvalg gennem deres måde at omtale og italesætte uddannelserne. Nogle elever oplever også, at lærerne stiller forskellige krav til dem, alt efter hvilken ungdomsuddannelse, de har planer om at påbegynde. Fx fremhæves gode karakterer og studiekompetencer som mindre væsentlige, hvis man skal på en erhvervsuddannelse.

  Undersøgelsen bygger videre på tidligere EVA-undersøgelser, som viser, at lærere spiller en væsentlig rolle med hensyn til at påvirke unges uddannelsesvalg. Undersøgelsen viser nogle interessante forskelle i måden, undervisningen forbereder til forskellige ungdomsuddannelser på. De lærere, som indgår i undersøgelsen, vurderer selv, at deres undervisning kun i mindre grad forbereder til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Rapporten peger på en række forskellige årsager og forklaringer på, hvorfor lærerne vurderer dette.

  Rapporten kan være med til at sætte fokus på, hvordan skoler arbejder med forberedelsen til ungdomsuddannelserne samt bidrage til dialog om, hvad der skal til for, at undervisningen forbereder til forskellige ungdomsuddannelser.

  Hent undersøgelsen her:

  Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse