Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvad står der i Regeringsgrundlaget med relevans for skolerne?

  29. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • FLERE BØRN OG UNGE GODT FRA START er overskriften på det afsnit i Regeringsgrundlaget, der fokuserer på de ting, der ligger tættest på skolernes hverdag. Her gives i korte træk de væsentligste udmeldinger:

  Dagtilbud:

  • Dagtilbuddene skal medvirke til at forberede børnene på det liv, der venter i skolen. Regeringen sætter fokus på, hvordan overgangen fra dagtilbud til børnehaveklasse kan styrkes.
  Skolen:
  • Folkeskolereformen ses som en vigtig forbedring af den danske folkeskole. Folkeskolen loves ro til at gennemføre reformen.
  • Regeringen vil foretage et eftersyn af inklusionen i folkeskolen.
  • Regeringen vil foretage et eftersyn af samspillet mellem skole og fritidsliv.
  • Regeringen vil sikre, at alle elever får udbytte af faglig fordybelse til enten lektier eller yderligere faglige udfordringer.
  • Regeringen vil sikre bedre rammer for elever med særlige behov.
  • Fagligt udfordrede elever skal have mulighed for at tage et turboforløb med henblik på at blive uddannelsesparate.
  • Elever med særlige behov skal have bedre mulighed for at vælge en fri grundskole.
  Valg af ungdomsuddannelse:
  • Unge skal udfordres i deres valg af uddannelse, så de vælger rigtigt første gang.
  • Regeringen vil sikre, at ungdomsuddannelserne spiller bedre sammen, så omvalg og frafald reduceres.
  • Uddannelserne skal rettes mod det arbejdsmarked, der venter eleverne, når de er færdige.
  • Regeringen vil arbejde for, at erhvervsuddannelserne er attraktive, og at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse med en praktikplads i en virksomhed. Målsætningen er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på 30 pct. i 2025.
  • Regeringen vil styrke fagligheden i de gymnasiale uddannelser ved at sætte adgangskrav, fokusere studieretningerne og gøre flere adgangsgivende fag obligatoriske.


  Læs hele Regeringsgrundlaget her: