Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Regler om vikartilskud ændret

  24. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Er I opmærksomme på ændrede regler om vikartilskud?

  Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget ændringer af vikartilskudsreglerne på en række områder. Bemærk, at nogle ændringer allerede træder i kraft fra begyndelsen af det kommende skoleår.

  Det drejer sig om følgende konkrete ændringer:

  Tilskud til planlagte og løse vikartimer

  Pr. 1. august 2015 vil det igen være muligt at søge om tilskud til de vikartimer, der er planlagt i den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaveoversigt.

  For så vidt angår løse vikartimer kan skolerne i dag først ansøge om tilskud til månedslønnede lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer ved normperiodens udløb, men fra 1. august 2015 kan tilskud til disse timer søges løbende. Tilskud er dog betinget af, at der enten er udbetalt løn for timerne eller at de indgår som en del af vikarpuljen. 

  100-timers puljen for intervallønnede bortfalder

  Fra 1. januar 2016 falder reglen om intervallønnede medarbejderes 100-timers pulje bort. Det betyder, at der stadig vil være adgang til tilskud i forbindelse med intervallønnedes tilskudsberettigede fravær - dog uden en fastsat øvre grænse for antallet af tilskudstimer pr. år.

  Ændret karensperiode ved sygdom

  I dag gælder det, at der ydes vikartilskud fra dag 4 i forbindelse med en medarbejders sygefravær. Reglen ændres således, at der pr. 1. januar 2016 først kan opnås vikartilskud på sygdommens dag 15 for lærer- og pædagogiskpersonale, mens dækningen først indtræder på sygdommens dag 31 for teknisk og administrativt personale.

  Bemærk, at der fortsat ikke er karens ved medarbejdernes kritiske og kroniske sygdom eller sygefravær i henhold til Dagpengelovens § 56.