Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frihed og folkestyre ... og ligestilling mellem kønnene ..

  3. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Læs artiklen i presserummet her

  Hvert år fejres grundlovsdagen d. 5. juni. Dagen ses som en fejring af det danske demokrati. På fredag fejrer vi også 100 år med kvinder i politik - Frie grundskoler skal i henhold til loven forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Op gennem 1800-tallet lød kravet fra den vestlige verdens friheds- og kvinderetsforkæmpere til verdens nydannede demokratier, at menneskerettighederne og det politiske medborgerskab skulle omfatte alle uanset køn og social status. Efter årtiers pres fik danske kvinder valgret i 1915. Stærke kvindelige personligheder stak ud fra mængden af politikere i de første mange årtier. Først fra 1980'erne blev det normalt med kvindelige ministre og parlamentsmedlemmer, og i 2011 fik Danmark sin første kvindelige statsminister.

  Medborgerskab, frihed, tolerance og ligestilling

  Fejringen af grundloven af 1915 er en oplagt lejlighed for skoler til at tage et begreb som medborgerskab og fælles værdier som frihed, tolerance og ligestilling op. Dette kan ske med udgangspunkt i skolernes formulerede og udtrykte grundholdning, eleverne og elevinddragelsen, mål og intentioner med undervisningen, resultatet og udbyttet af undervisningen og skolens samlede virksomhed og kultur.

  Vi er ikke ens - respekt!

  Respekt er et nøgleord på vores skoler. Udtrykket respekt indgår eksplicit i mange private skolers værdigrundlag. Respekten gælder imidlertid ikke alene friheds- og menneskerettigheder. Den gennemsyrer alle skolens relationer. Der skal være plads til alle. Vi er forskellige. Respekt for andre og deres meninger skal udvikles.

  Eleverne lærer også, at der i et demokrati er en indbygget sammenhæng mellem flertallets ret til at bestemme og en beskyttelse af mindretallet.

  Selvstændighed, lydhørhed og kritisk sans

  Eleverne vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen. Det gælder samarbejdsevne og samarbejdsvilje samt empati og indlevelsesevne. Samtidigt er undervisningen med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritisk sans. De skal lære at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter.

  Undervisningen på vores skoler hviler på respekten for, at skolen er en del af et demokratisk samfund. Dens indhold og form må derfor på samme tid respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen.