Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny frist og infomøde om Digital projektdidaktik

  12. maj 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I kan stadig nå at tilmelde jer det omfattende forsknings- og skoleudviklingsprojekt Digital projektdidaktik for de frie skoler.

  Ansøgningsfristen er forlænget til den 1. juni 2015.

  Infomøde den 26. maj 2015, kl. 16-18, Lucernemarken 1, Odense for skoler:
  - som har tilmeldt sig
  - som overvejer at deltage

  Inkluderende digital projektdidaktik for de frie skoler er et omfattende forsknings- og skoleudviklingsprojekt, der søsættes i et samarbejde mellem Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS) og Læremiddel.dk. Projektet rammesætter en integreret udvikling af lærernes kompetencer, undervisningen og den enkelte skoles organisering over to år. Her tilbydes bistand af særligt uddannede konsulenter, materialer og værktøjer til både lærere, elever og ledelse.

  Læs meget mere og detaljeret om projektet her.

  Danmarks Privatskoleforening støtter udvalgte skoler med følgende beløb:

  Skolen betaler 30.000 kr. pr. skoleår i gebyr for deltagelse i projektet. Danmarks Privatskoleforening støtter udvalgte skoler med 15.000 kr. til dækning af dette deltagergebyr pr. år.

  Danmarks Privatskoleforening støtter desuden udvalgte skoler efter nedenstående fordeling:

  Skoler med 1 spor på mellemtrinnet (4. - 6. klasse) 30.000 kr. pr. år i 2 år.

  Skoler med 2 spor på mellemtrinnet (4. – 6. klasse) 60.000 kr. pr. år i 2 år.

  Skoler med 3 spor på mellemtrinnet (4. – 6. klasse) 90.000 kr. pr. år i 2 år.

  Danmarks Privatskoleforening dækker ikke andre øvrige udgifter fx transportudgifter, udgifter til IT-hardware eller -software m.v.

  For at komme i betragtning til støtten skal skolen sende en ansøgning til Danmarks Privatskoleforening, senest fredag d. 1. maj, indeholdende:

  Skolens navn

  Projektansvarlig (kontaktoplysninger)

  Skolens størrelse: Antal klasser, antal spor

  Antal lærere

  Antal elever, der modtager specialundervisning

  Skolens motivering for deltagelse (Herunder sammenhængen med skolens øvrige udviklingsarbejder under hensyn til skolens formål og værdigrundlag)

  Beskrivelse af skolens udstyr og IT-infrastruktur

  Beskrivelse af skolens IT-kompetencer (Ressourcepersoner) 

  Projektbeskrivelse: hent her.
  Rammebeskrivelse: hent her.