Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Kære Politiker ...

  23. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Medborgerskab og politisk indflydelse. Der er masser, der kunne være bedre! Elever fra 5. klasse på Skanderborg Realskole skriver læserbreve til borgmester og byrødder om konkrete problemer, der optager dem. Et godt eksempel på, hvordan indholdet i undervisningen i relevante faglige sammenhænge opdrager til og danner demokratisk adfærd. Undervisningen skaber mulighed for, at eleverne udvikler refleksivitet, kommunikative færdigheder og kritisk sans.

  Borgmesteren kvitterer

  Gennem opvæksten og skolegangen skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på. De unge samfundsdebattører i 5. klasse på Skanderborg Realskole har mange ønsker til deres borgmester og byråd. Og borgmester i Skanderborg, Jørgen Gaarde, har svaret:

  På vegne af byrådet vil jeg gerne sige et stort “Tak” for jeres velskrevne læserbreve. Det er dejligt, at I blander jer i den offentlige debat og er med til at tage ansvar for jeres by og kommune. Tak, fordi I deltager aktivt i det fællesskab, som kommunen er”. Han har allerede aftalt med elevernes dansklærer, Karen Haugstrup, at lægge vejen forbi klassen og høre mere om elevernes forslag.

  En naturlig del af det at være en fri grundskole

  De private – frie grundskoler - skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og de skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Mange frie grundskoler ser opdragelsen til frihed og folkestyre, respekt og demokrati som en naturlig del af det at være - netop – en fri grundskole. Privatskolerne er frie grundskoler, og friheden er en afgørende forudsætning for skolernes virksomhed. Forældrenes ret til at vælge et alternativ til folkeskolen er sikret i grundlovens § 76. Med baggrund i mindretalsretten har Danmark blandt andet undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at skolen eller forældrene altid skal kunne godtgøre, at børnene bliver undervist. Når børnene bliver indskrevet på en fri grundskole, tager skolen ansvaret for undervisningen af børnene.

  En god ide med klare formulerede mål

  De fleste frie grundskoler har formulerede mål for, hvordan de forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre m.v. - og det er en god ide. Der kan være tale om skolens formål, værdigrundlag og hensigtserklæringer, men også formulerede intentioner med undervisningen. Et andet hovedområde, det kan være en god ide at være eksplicit omkring, omfatter skolens samlede virksomhed og alt det, som i øvrigt foregår på skolen uden for de skemalagte undervisningssammenhænge fx samarbejdet mellem lærere, elever og forældre og den atmosfære og kultur, der præger skolen. Det kan bl.a. være en beskrivelse af, hvordan eleverne på demokratisk måde har mulighed for at varetage deres fælles interesser på skolen.

  Hvis man har noget på hjerte

  Undervisningen på vores skoler hviler på respekten for, at skolen er en del af et demokratisk samfund. Dens indhold og form må derfor på samme tid respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen. 

  Eleverne på Skanderborg Realskole har fundet ud af, at hvis man har noget på hjerte, så er et læserbrev en god måde at få det ud på.