Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frit skolevalg - en måde at forankre demokrati og social samhørighed i Europa

  28. januar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Right to Education: Freedom of Choice as a way to anchor democracy and social cohesion.

  Civilsamfundet har et voksende ansvar for at øge demokratiske værdier, baseret på forskellige kulturelle, religiøse og pædagogiske overbevisninger. Frie skoler har bevist, at de kan forenes i diversitet, de kan forenes i mangfoldighed. De har vist sig at være løftestænger i forankringen af demokrati og styrkelsen af den sociale samhørighed i Europa.

  Dette var nogle af budskaberne, da Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst, i går deltog i et såkaldt rundbordsmøde i EU-Parlamentet i Bruxelles som en af 27 repræsentanter for europæiske organisationer, der arbejder for frie skoler og uddannelsesformer. EU-Parlamentet blev opfordret til at til at fremme det frie skolevalg i hele den europæiske union.

  Uddannelsessystemerne i EU-landende ønsker at fremme den højeste kvalitet. Kvalitet i uddannelse et nøgleelement i løsningen på de komplekse udfordringer, der findes omkring social ulighed.

  Retten til uddannelse - og retten til kvalitet i uddannelse - er også en ret til frit skolevalg. En ret til at vælge den skoleform, der passer forældrene bedst. Derfor skal forældre have de rette redskaber (lovgivningsmæssige, økonomiske etc.), for at der kan blive tale om et reelt frit valg.

  Med sin mangfoldigheden af værdier, sammenholdt med selvstændighed og ansvarlighed, har den frie skolesektor med dens viden og praksiserfaring tilført dimensioner af forandring og innovation til gavn for skole, uddannelse og civilsamfundet som helhed.

  Mulighederne for "det frie valg", og de forskelligartede roller og interessenter - dem, der skal lære noget, forældrene, lærerne og lokalsamfundene og i sidste ende skolerne - er afgørende for social samhørighed og forankring af demokrati i Europa.  Pressemeddelelse: