Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

En julehilsen fra Danmarks Privatskoleforening

  16. december 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kære medlemsskoler – bestyrelser og ledelser

  En julehilsen fra Danmarks Privatskoleforening

  Implementering er et nyteknisk ord/begreb, som i visse kredse – og vel også i Danmarks Privatskoleforening - har vundet indpas og er blevet gængs i tale og normalsprog. 2014 har således været et udfordrende implementeringsår. Nye arbejdstidsregler og en folkeskolereform, der godt nok ikke handler om de private skoler – og så alligevel! Og nu skal julen så implementeres, hvad enten det er på skolen eller i forbindelse med den private højtid hjemme og sammen med familien. Og implementering handler det jo hele tiden om på skolen. I gør det hele tiden. I positiv forstand. Det handler bl.a. om at få nogle gode idéer og lave nogle effektive planer for, hvordan disse idéer og forestillinger kan konkretiseres – kan komme til at virke, kan blive til praksis. Det kan også udtrykkes som transformationen fra ”hardware” til ”software”, fra en ’digitaliseret’ plan til en ”analogiseret” værdiforestilling. Sådan er det at være en fri skole!

  Det gør det ikke lettere – men måske lidt mere meningsfyldt - at holde skole. Ikke desto mindre er det vores indtryk, at alle ”tekniske” udfordringer i forbindelse med overenskomster og reformarbejdet langt hen ad vejen er blevet klaret helt fint. Livet og skolen er forandring. Vi skal rykke og rykke videre for at holde fast i det, der har værdi. Vi skal forandre for at bevare. Og så er vi tilbage ved det væsentligste: De private skoler mestrer – også i praksis – at finde de gode værdibårne udtryk for arbejdet med skolen, med børnene. Og det er dem, det hele handler om.

  Vores skoler har det gennemgående godt, men vi er fortsat udfordret med hensyn til økonomien – ikke mindst sammenholdt med forestillinger om, hvad vi må forventes at levere til forældre og børn. Vi vil meget gerne løfte overliggeren. Men det er fortsat nødvendigt, at der lokalt og centralt sikres rimelige vilkår for det arbejde, som skolernes bestyrelser, ledelser og ansatte har påtaget sig – og som gennemgående udføres med et livsbekræftende engagement og af en kvalitet, som kollegerne i folkeskolen gerne ville låne lidt af.

  Vores største opgave og udfordring er fortsat – og vil altid være det – at sikre de bedst mulige og videste rammer for jeres lokale udformning af en stærk faglig skole – funderet i stærke og tydelige værdier og ambitiøse forestillinger om, hvad børn kan og skal lære, og hvordan børnene bedst kan møde en kompleks og foranderlig verden. Giv dem håbet, men forbered dem godt på livet efter skolen! Det er anstrengelsens poesi! Vi, skoler og forening, skal sammen fortælle historien om, hvordan vi forvalter den frihed, vi har. Og hvorfor det med skolefriheden overhovedet kan betale sig for samfundet.

  Vi vil gerne herfra ønske skolerne – ledelse, bestyrelse, ansatte og børnene – en glædelig jul og et godt nytår! Vi sender desuden de bedste ønsker for jeres skoles fortsatte udvikling. Samtidig vil vi gerne takke skolerne for det gode samarbejde i små og store sager og sammenhænge. I skal vide, at det betyder meget for foreningen, at vi føler og mærker jeres opbakning – herunder støtte og opmuntring. Vi håber, at skolerne har mærket det tilsvarende.

  Vi glæder os til at tage hul på 2015, hvor Søren sætter sig i chefstolen i sekretariatet, og hvor vi byder en jurist velkommen som ny medarbejder. Der er udsigt til mange spændende udfordringer i sekretariatsarbejdet og i samarbejdet om de frie skolers interesser, og vi glæder os til at løse dem i tæt samarbejde med skolerne og vores øvrige samarbejdspartnere.

  Med venlig hilsen

  på sekretariatets og bestyrelsens vegne

  Ebbe Forsberg/Kurt Ernst.