Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Kommentar: Nydanske børn i privatskolerne

  30. juni 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I løbet af weekenden har en analyse fra tænketanken Kraka trukket overskrifter i medierne. Ifølge analysen er antallet af børn med ikke-vestlig oprindelse, der går i en fri grundskole, herunder i privatskole, steget med 30 procent fra 2007 til 2013.

  Hvad der kunne have været en positiv historie om etniske forældre, der laver et bevidst skolevalg for deres børn bliver endnu en gang til en kedelig debat, der bunder i den fordom, at et tilvalg af en fri grundskole er et fravalg af samfundet – det store fællesskab. En fordom forældre i den frie grundskole hele tiden skydes i skoene. Nu er der så sat særligt fokus på de etniske forældre.

  Ambitioner på børnenes vegne

  Det er Danmarks Privatskoleforenings erfaring, at mange etniske forældre vælger en fri grundskole, fordi de i folkeskolen oplever, at der ikke bliver stillet krav til eleverne. De oplever, at forventningerne til deres børn er for lave. Det handler altså om et skole- og undervisningssyn og ikke om et fravalg af det danske samfund. Tværtimod er det et udtryk for, at mange etniske forældre har store ambitioner på deres børns vegne, så de kan blive til noget – til gavn for samfundet.

  Frihed- og folkestyrekravet

  I de politiske kommentarer, på baggrund af analysen, har bekymringen lydt, at de nydanske børn kommer til at gå i en skole, der ikke afspejler det danske samfund. Det viser et manglende kendskab til lovgivningen omkring de frie grundskoler.

  Man kan ikke være en fri grundskole i Danmark, uden man lever op til visse krav: Frie grundskoler skal give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene (Lov om frie grundskoler). 

  Undervisningsministeriets Kvalitets- og tilsynsstyrelse har som en af sine opgaver at føre tilsyn med, at de frie grundskoler lever op til dette krav.  I de politiske kommentarer, på baggrund af analysen, har bekymringen lydt, at de nydanske børn kommer til at gå i en skole, der ikke afspejler det danske samfund. Det viser et manglende kendskab til lovgivningen omkring de frie grundskoler.