Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Læreres professionelle selvtillid stiger, når de får feedback på deres arbejde. Hvor svært kan det være?!

  27. juni 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En undersøgelse – TALIS 2013 - som er foretaget blandt lærere og skoleledere i 24 lande, viser, at lærere generelt er positive over for at få feedback. Faktisk har de lærere, som har modtaget feedback, en højere grad af jobtilfredshed og motivation. 65 procent af danske lærere oplyser, at deres selvtillid som lærer er steget som følge af, at de har fået feedback på deres arbejde.

  Hvor svært kan det være? Åbenbart svært! Selv om størstedelen af danske lærere får feedback fra andre lærere eller deres leder, er der stadig et stort mindretal på 22 procent, som udtrykker, at de aldrig får feedback. Det er noget højere end gennemsnittet for TALIS-landene, som ligger på 12 procent.

  Konstruktiv feedback øger ens kendskab til sig selv, giver muligheder at vælge imellem mht. adfærd og opmuntrer til udvikling. Derfor er det vigtigt at lære at give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan være overordentlig vigtig og nyttig, hvis den gives med en kærlig hensigt, og således kan modtages som sådan.

  Skoleledelsens feedback til lærerne har en positiv effekt på elevernes resultater. Ny forskningskortlægning (Rambøll/UVM) viser, at det har en positiv effekt på elevernes læring, når skoleledelsen rykker helt tæt på læringssituationen og engagerer sig i undervisningen. Forskningskortlægningen ”Pædagogisk ledelse” viser blandt andet, at pædagogisk ledelse udøves mest effektivt, når skoleledere sætter fokus på løbende at udvikle skolens professionelle kapacitet ved fx at opkvalificere lærernes evner. Derudover kan elevernes faglige resultater blive styrket, når skolelederen rykker helt tæt på læringssituationen og involverer sig i udviklingen af undervisningens indhold, metoder og praksis.

  SD/14  Hvor svært kan det være? Åbenbart svært! Selv om størstedelen af danske lærere får feedback fra andre lærere eller deres leder, er der stadig et stort mindretal på 22 procent, som udtrykker, at de aldrig får feedback.