Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Fælles Mål for dansk og matematik testet

  14. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 1. august 2014 skal de nye Fælles Mål stå klar. For at kvalificere arbejdet med at forenkle de nye Fælles Mål har Undervisningsministeriet afprøvet målene for dansk og matematik blandt lærere, elever og forældre.

  Afprøvningerne er blevet foretaget af Professionshøjskolen UCC og Rambøll Management. Resultaterne fra prøverne er taget med i det videre arbejde med Fælles Mål.

  Afprøvningen skulle afdække, om de forenklede mål er brugbare for lærerne i deres planlægning af den faglige undervisning. Afprøvningerne viste blandt andet, at målene er meget konkrete og anvendelige. Lærerne pegede også på, at det er vigtigt, at målene ikke bliver abstrakte og forsimplede.

  Afprøvningen skulle afdække, om både elever og forældre kan forstå de nye mål, så målene kan blive et dialogredskab i skole-hjem-samarbejdet. Afprøvningen viste blandt andet, at forældre og elever vurderer de nye mål som et relevant redskab til at styrke dialogen mellem skole og hjem om elevernes læring.

  Fælles Mål for alle fag bliver sendt i offentlig høring medio maj og frem til start juni 2014.  Følger du Danmarks Privatskoleforening på Facebook?