Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Indberetning om måltal og politikker

  13. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med henvisning til brev af 13. december 2013 vedr. nye krav til ligestillingstiltag på institutionerne er det elektroniske indberetningssystem nu tilgængeligt:

  http://ligestilling.hucama.com/stat2/?S201101

  Institutionens brugernavn er institutionens email-adresse (små bogstaver).I skal ved indberetningen:

  Skolernes indberetning skal ske årligt og senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 4, stk. 2, i ligestillingsbekendtgørelsen. Fristen for skolernes indberetning er den 31. maj 2014. 


  Undervisningsministeriet orienterede ved brev fredag den 13. december 2013 de frie grundskoler om de nye krav til ligestillingstiltag, som følger af lov nr. 1288 af 19. december 2012 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd.

  Lovændringen indebærer følgende:

  At institutionerne skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen,

  At institutioner med 50 medarbejdere eller derover skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer,

  At institutionerne igennem Undervisningsministeriet skal foretage en årlig indberetning om bestyrelsernes kønssammensætning, de opstillede måltal, status for opfyldelse af måltallene og om politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer.

  Ligestillingslovens krav til sammensætning af bestyrelserne for de nævnte institutioner er ikke ændret.  Fristen for skolernes indberetning er den 31. maj 2014.