Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skal der være karakterkrav til de gymnasiale uddannelser?

  7. maj 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skal der være karakterkrav til de gymnasiale uddannelser? Det er spørgsmålet! En analyse kortlægger effekterne af at indføre karakterkrav til de gymnasiale uddannelser. 44 % af de elever, der startede på en gymnasial uddannelse i 2012 ville ikke have klaret adgangskravet, hvis dette havde været et gennemsnit på mindst 7 i dansk og matematik.

  Med reformen af erhvervsuddannelserne bliver der indført karakterkrav til erhvervsuddannelserne, så elever fremover som udgangspunkt kun optages på en erhvervsuddannelse, hvis de har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse.

  En ny analyse ser nu på effekterne af at indføre adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. Analysen kortlægger betydningen af forskellige adgangskrav for den årgang, der startede på de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) i 2012.

  Analysen har følgende hovedkonklusioner:

  2 procent af eleverne (4 procent i hf) havde ikke mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

  10 procent af eleverne (26 procent i hf) havde ikke mindst 4 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

  44 procent af eleverne (74 procent i hf) havde ikke mindst 7 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

  Der er stor spredning mellem institutionerne i forhold til, hvor stor en andel af eleverne, der ikke levede op til forskellige karakterkrav.

  Forholdsmæssigt større andele af hhv. drenge, indvandrere eller efterkommere af indvandrere og elever fra uddannelsesfremmede hjem ville ikke leve op til forskellige karakterkrav, end det er tilfældet for den samlede elevgruppe.

  Et adgangskrav på 2 eller 4 vurderes ikke at ville have haft stor betydning for gennemførselsprocenten, mens et karakterkrav på 7 vurderes at ville have forøget gennemførselsprocenten med 6 procentpoint.

  Elever med lave karakterer fra folkeskolens afgangsprøve har større tendens til at starte på en erhvervsskole eller professionsbachelor efter gymnasiet, mens elever med højere karakterer har større tendens til at påbegynde en akademisk uddannelse.

  (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”.

  Analysen er sendt til gymnasieforligskredsen (regeringen, V, DF, SF og K) med en invitation til en første drøftelse af adgangskrav til gymnasiet.

  Kilde: UVM  44 procent af eleverne havde ikke mindst 7 i gennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.