Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvordan skal pengene til kompetenceudvikling bruges?

  22. april 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på de frie skoler. En række pejlemærker sætter rammen for, hvordan skolerne skal bruge pengene, og de er nu på plads. Det er gennemgående for pejlemærkerne, at lærernes kompetencer skal styrkes, så det har en gavnlig effekt på elevernes læring og trivsel.

  Partsudvalget for kompetenceudvikling af lærerne på de frie skoler har de seneste måneder udarbejdet 6 pejlemærker for, hvordan skolerne skal fordele de 64 millioner kroner, som er afsat til at udvikle kompetencerne hos lærerne på de frie skoler hen over årerne 2014-2015.

  Pejlemærkerne giver retning for, hvordan skolerne bør arbejde med kompetenceudvikling på de frie skoler. Det er gennemgående for pejlemærkerne, at der fortsat skal være respekt for de frie skolers mangfoldighed, men at der bør være de samme nationale mål for kvaliteten af undervisningen på de frie skoler som på de almindelige skoler efter folkeskolereformen. Desuden er det gennemgående, at lærernes kompetenceudvikling skal være til stor gavn for elevernes læring og trivsel.

  Parterne har opstillet 6 pejlemærker:

  • Prioriter kompetenceudvikling med afsæt i elevernes behov for læring og trivsel.
  • Anerkend flere veje til målet og favn forskellighed som en styrke for fællesskabet.
  • Afdæk lokale kompetencer og kompetencebehov i en inddragende proces.
  • Fokuser på kompetenceudvikling i undervisningsfag og potentialet hos den enkelte.
  • Optimer mulighederne for deling af viden – for eksempel ved ressourcepersoner.
  • Evaluer og følg op på skolens indsats og del erfaringer om effekten.

  Parterne bag pejlemærkerne lægger op til, at der fortsat skal være en dialog om, og opfølgning på pejlemærkerne ligesom effekten af kompetenceudviklingen vil blive målt.

   

  Partudvalgets medlemmer:

   • Afdelingschef Per Hansen, Undervisningsministeriet
   • Kira Gandrup, kontorchef, Undervisningsministeriet
   • Kontorchef Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet)
   • Chefkonsulent Carsten Carlsen, Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet)
   • Næstformand Monica Lendal Jørgensen, Frie Skolers Lærerforening
   • Konsulent Josua Christensen, Frie Skolers Lærerforening
   • Vicedirektør Anette Ingemansen, Efterskoleforeningen
   • Formand Kurt Ernst, Danmarks Privatskoleforening

  Kontakt partsudvalget - Frie skoler:

  • Vicedirektør Anette Ingemansen , Efterskoleforeningen
   , 3317 9581

   Formand Kurt Ernst, Danmarks Privatskoleforening
   , 4029 0675

   Næstformand Monica Lendal Jørgensen, Frie Skolers Lærerforening
   , 8746 9110, 2758 1384