Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Trivselserklæring: Et godt sted at være – et godt sted at lære!

  10. marts 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Fredag d. 7. marts havde ”Trivselserklæringen” 10-årsjubilæum. I 2004 blev dokumentet med titlen ”Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen” skrevet under. Siden da har den første fredag i marts måned hvert år været Skolernes Trivselsdag.

  Skolerne og skoleformerne har på forskellige måder kunnet bruge Trivselsdagen til at vise deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning.

  Mere fokus på trivsel i folkeskolen

  I Folkeskolereformen er bedre trivsel et af tre nationale mål for folkeskolens udvikling, og der skal fremover foretages obligatoriske målinger i folkeskolen af elevernes trivsel. En ekspertgruppe nedsat af ministeriet er i fuld gang med at udvikle indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden. Det skal danne grundlaget for, at kommuner og skoler kan arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel.

  Privatskolernes fokus: ”Et godt sted at være – et godt sted at lære”

  På de frie skoler lægges der stor vægt på fællesskabet om skolens holdninger og værdier. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – vores skoler ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer - sammen.

  Hvis eleverne trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer.  Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring.

  Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at eleverne trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav, de mødes med. I skolen skal eleverne udvikle sig selv og fællesskabet. Skolen ønsker at give eleven oplevelse af mening, fordi det signalerer, at eleven er betydningsfuld og ikke kan undværes i fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig.

  Det gode fællesskab ikke kun afhængigt af held

  Efter vores opfattelse er det gode fællesskab ikke kun afhængigt af held. Selvfølgelig kan nogle elevgrupper fra første øjeblik fungere bedre sammen end andre. Men de fleste børn, der bringes sammen, bliver ikke til et konstruktivt og udviklende fællesskab af sig selv. Et godt fællesskab i skolen er ikke nødvendigvis ren harmoni. Det kræver hårdt arbejde, mest fra klassens lærere, men også fra elevernes forældre. Hvis der ikke er trivsel, men usikkerhed, så sættes overlevelsesreaktioner i gang. De handler om at undgå fejltagelser, undgå at blive skammet ud og gjort til grin eller direkte mobbet. Det er det, vi på privatskolerne modarbejder. Når eleverne trives i fælleskabet, lægges grunden til at kunne mestre de udfordringer, de vil møde på deres vej. Det betyder overskud, livsmod, ressourcer og den kreativitet, der skal til, for at de kan lykkes.

  Værdier skaber rammer

  Værdier skaber rammer. Derfor ser vi på Privatskolerne det som en naturlig opgave at synliggøre de værdier, som danner positive fundamenter i skolen og samfundet. Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidst eller ubevidst har tilegnet sig, og gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på. Respekt er et nøgleord på vores skoler. Udtrykket respekt indgår eksplicit i mange private skolers værdigrundlag. Den gennemsyrer alle skolens relationer. Der skal være plads til alle.  Privatskolerne: Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at eleverne trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav, de mødes med.