Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Større frihedsgrader for de frie grundskoler - forslag til folketingsbeslutning

  7. oktober 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 2. oktober 2013 fremsatte Anni Matthiesen, Karen Ellemann, Peter Juel Jensen, Kristian Jensen og Preben Bang Henriksen fra Venstre samt Merete Riisager fra Liberal Alliance, Lene Espersen fra Det Konservative Folkeparti og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti forslag til folketingsbeslutning om større frihedsgrader for de frie skoler.

  Forslaget har tre overordnede punkter, hvor de første to har stor betydning for de frie grundskoler:

  1. Frie grundskoler skal have adgang til oprette vuggestuer for på den måde at sikre en sammenhængende overgang fra vuggestue til børnehave.

  2. Frie grundskoler, private gymnasieskoler og frie kostskoler skal i lighed med internationale skoler have mulighed for at etablere afdelinger/filialer.

  3. Husholdnings- og håndarbejdsskolernes navn i lovgivningen ændres til fri fagskoler, og skolernes kernefaglighed i loven beskrives som livspraktiske og erhvervsrettede fag.

  Formålet med beslutningsforslaget er at give frie skoler større grader af frihed.

  Folketinget behandlede i folketingsåret 2012-13 de frie grundskolers rammevilkår. Børne- og Undervisningsudvalget afsluttede behandlingen med afgivelsen af en udvalgsberetning. Beretningen indeholdt en række udtalelser om forskellige dele af ovenstående beslutningsforslag, bl.a. udtalelser om reglerne om depositum ved anmeldelse af en ny friskole hhv. frie grundskolers mulighed for at oprette vuggestuer. Beslutningsforslaget, der nu er fremsat, følger op på disse udtalelser.

  Frie grundskoler skal kunne oprette vuggestuer for på den måde at sikre en sammenhængende overgang fra vuggestue til børnehave

  Forslaget indebærer, at frie grundskoler skal kunne oprette vuggestuer for på den måde at sikre en sammenhængende overgang fra vuggestue til børnehave. Frie grundskoler har i dag adgang til at oprette dagtilbud for børn, der er fyldt mindst 2½ år, indtil de begynder i børnehaveklasse. De frie skoler har derimod ikke i dag mulighed for at oprette vuggestuer.

  Adgangen til at oprette dagtilbud gør mange frie skoler brug af for at sikre et godt og sammenhængende forløb i forbindelse med overgang fra børnehave til skole. Dette forløb kan styrkes, hvis der gives hjemmel til, at de frie skoler også kan oprette vuggestuer for de mindste børn i 0-2½ årsalderen.

  Mulighed for oprettelse af afdelinger på frie grundskoler, private gymnasieskoler samt frie kostskoler

  De internationale skoler (frie grundskoler og private gymnasieskoler) fik i 2010 muligheden for at etablere afdelinger/filialer længere væk end gåafstand fra centerskolen. Det foreslås nu, at denne mulighed udvides til også at gælde andre frie grundskoler og private gymnasieskoler, som dermed vil få mulighed for at oprette eksempelvis udskolingsafdelinger, skovindskolingsafdelinger eller andre afdelinger på egnede steder – også selvom det ligger længere væk end i gåafstand fra centerskolen. Tilskuddet til frie grundskoler og private gymnasieskoler skal stadig gives til skolen som én enhed. Den tidligere opstramning af reglerne på området skete som følge af Tvindsagen i 90’erne.

  Depositum ved oprettelse af nye friskoler skal være til rådighed for oprettelse af skolen i 2-3 år

  Undervisningsministeren har som opfølgning på beretningen oplyst Børne- og Undervisningsudvalget om, at ministeren har besluttet at lempe de gældende regler for depositum ved anmeldelse af frie grundskoler. Lempelsen indebærer, at ordningen bliver udformet således, at depositummet kan gælde i 3 år fra den første anmeldelse af skolen.  Større frihedsgrader for de frie grundskoler