Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Kompenserende undervisning i forbindelse med lockout

  23. september 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kompenserende undervisning i forbindelse med lockout

  Ministeriet har nu udsendt den revisorerklæring, som skal udfyldes som dokumentation for kompenserende undervisning i forbindelse med lockout.

  Skolen skal dokumentere, at den undervisning, der har været aflyst som følge af lockouten enten: 

  1. er afholdt,
  2. er planlagt afholdt eller
  3. at skolen i form af skriftlig orientering til forældrene eller ved referat af mundtlig orientering af forældrene har meddelt forældrene, at der ikke vil blive givet erstatningsundervisning, da dette ikke er skønnet nødvendigt.

  DP er blevet gjort opmærksom på, at visse revisorer i forbindelse med erklæringen beder skolen om at sammenholde deres timetal med folkeskolens minimumstimetal. 

  Der er ikke fastsat et minimumstimetal for undervisningen på en fri grundskole. Det er op til den enkelte skole at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Skolen vil ikke miste sit tilskud, såfremt den sørger for at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Det er ledelsens ansvar at tage stilling til, hvordan kompenserende undervisning skal prioriteres og tilrettelægges, så den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  Der er ikke fastsat et minimumstimetal for undervisningen på en fri grundskole. Det er op til den enkelte skole at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.