Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Løn i forbindelse med lockouten

  10. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 10.04.13

  Løn i forbindelse med lockouten

  Den igangværende lockout har en del konsekvenser for den kommende lønanvisning til de lærere og børnehaveklasseledere, der er omfattet af lockouten. Foreløbigt kan følgende retningslinjer angives:

  1)Der kan først anvises løn til medarbejdere omfattet af lockouten, når lockouten er afsluttet. Det betyder, at skolen kan komme i den situation, at den ved næste normale lønkørsel skal tilbageholde lønkørslen for alle lockoutede medarbejdere.

  2)Når lockouten er afsluttet, skal der tages stilling til, om der kan gennemføres en sædvanlig lønkørsel, eller om der skal udbetales et acontobeløb, indtil det er muligt at gennemføre en lønkørsel.

  3)Lønnen bortfalder i den periode læreren/børnehaveklasselederen er lockoutet. Det vil sige, at der skal ske et lønfradrag svarende til det antal kalenderdage, lockouten har varet. Fradraget skal beregnes som hele dage i forhold til månedslønnen. Hvis fx lockouten slutter 23. april, således at arbejdet genoptages 24. april, så skal lønfradraget beregnes som 23/30 af månedslønnen for april.

  4)Det er samtlige ”lønrettigheder”, der bortfalder under lockouten, dvs. både basisløn og centrale, lokale og personlige tillæg. Der skal ikke indbetales til pension, der optjenes ikke ferie eller anciennitet. For lærer og børnehaveklasseledere, der er medlem af P25 eller efterlønskasse, skal der ske et fradrag i pensionstilsvaret efter samme princip som beregning af lønfradraget.

  Vi vil senere udsende en vejledning i registrering af løn- og ansættelsesanciennitet.