Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Privatskolerne: Vi vil gerne undervise flygtningebørnene!

  9. februar 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • ”Mange frie – private grundskoler vil gerne løfte denne opgave, og dem, der kan og vil finder en måde”, sådan siger formanden for Privatskoleforeningen, Karsten Suhr med reference til de mange flygtningebørn, der har brug for undervisning.

  Danmarks Privatskoleforening har meddelt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at foreningen vil gøre sit til, at skolerne er med til at tage ansvar: ”Det er et tema, som optager os meget. Som skoleforening er vi indstillet på at medvirke til at skabe så gode rammer for integration af nytilkomne til Danmark som muligt. Vi er, efter vores opfattelse, som frie grundskoler forpligtede til at medvirke til at løse denne opgave”, siger Karsten Suhr - ”Vi ved, at der allerede nu er flere af vores medlemsskoler, som har optaget flygtningebørn, eller har indgået aftale om optagelse i den nærmeste fremtid. Vi har også henvendelser fra skoler, der spørger til rammer og vilkår for optagelse af flygtningebørn. Det er glædeligt, at vi kan konstatere, at der allerede eksisterer en interesse blandt skolerne for at løfte opgaven.”

  Barrierer for skolernes optag af flygtningebørn

  Der er barrierer for skolernes optag af flygtningebørn. Praktiske problemstillinger vedrører bl.a. den egentlige lovhjemmel til at optage flygtningebørn. Derudover er der behov for nogle rammer for den økonomiske- og tilskudsmæssige tildeling til opgaven: ”Vi ønsker en ensartethed og gennemskuelighed på disse felter”, siger Karsten Suhr. Selvom der endnu ikke er svar på alle spørgsmål, forsøger foreningen at vejlede de skoler, der henvender sig. Den overordnede udmelding til disse skoler er, at de for nuværende skal søge pragmatiske løsninger og gå i gang med indsatsen.

  Virkeligheden løber foran

  Og virkeligheden løber da også foran embedsværket i denne sag, for mens rammerne for de private skolers bidrag forsøges fastlagt, åbner skolerne dørene for asylbørnene. Medlemsskole i Danmarks Privatskoleforening, Nyborg Friskole, har pr. 1. februar oprettet to såkaldte asylklasser med i alt 23 børn og flere skoler følger trop med initiativer.

  Karsten Suhr siger om initiativerne: ”Mange frie – private grundskoler vil gerne løfte denne opgave, og dem, der kan og vil finder en måde. Nogle skoler vil have mulighed for at lave egentlige modtageklasser eller optage en række børn direkte i skolen. Andre skoler vil først senere i forløbet være i stand til at modtage flygtningebørn, når de f.eks. har været igennem et modtageforløb eller tilsvarende. Meget afhænger af de behov børnene har, og det tilbud den enkelte skole er i stand til at foranstalte”.

  Skolerne skal kunne se sig selv i opgaven

  Det er vigtigt, at den enkelte frie grundskole selv vælger og skaber det rette tilbud for flygtningebørnene: ”Det er som fri grundskole afgørende at kunne byde aktivt ind. Undervisning og skolegang for flygtningebørn på privatskolen forudsætter, at den enkelte skole ser sig i stand til at løfte opgaven og har en reel mulighed for at varetage børnenes velfærd og undervisningsforpligtelse. Samtidigt er det i denne forbindelse, som i andre, en væsentlig pointe, at de frie grundskoler i Danmark er et holdnings- og værdibåret alternativ til folkeskolen”, siger formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr.