Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny dispositionsbegrænsning for de frie skoler

  9. juni 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i dag varslet skoleforeningerne for de frie skoler om en ny dispositionsbegrænsning for skolerne, der er den tekniske term for tilbagebetaling af tilskud.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal, på krav fra Finansministeriet, reducere de budgetterede udgifter for 2016 med i alt 108,8 mio. kr.

  Dispositionsbegrænsningen kommer til at udgøre ca. 0,3 % og beregnes på baggrund af tilskuddet for 2015, og vil blive modregnet skolernes tilskud for december 2016.

  Den enkelte skole vil modtage besked direkte fra Ministeriet om det konkrete beløb i midten af næste uge.

  Sammenlagt betyder dette, at de frie skoler som helhed skal spare omkring 25 millioner kroner.

  ”Det er svært at finde en grimasse, der kan passe”, siger formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr: ”Det føles som om, der gives med den ene hånd og tages med den anden” - med hentydning til 2 %-stigningen i koblingsprocenten i forbindelse med Finanslov16.

  ”Selvfølgelig betyder det noget ude på skolerne!”, fastslår Karsten Suhr: ”Det handler ikke bare om, at disse såkaldte dispositionsbegrænsninger kommer som en tyv om natten - at skolerne aldrig helt ved, hvad de har at gøre med – det er jo tredje gang inden for en årrække, det her sker!” Han fortsætter: ”De enkelte skoler er pressede. Der er tre knapper at dreje på, når det handler om økonomi. Man kan sætte flere børn i klasserne, man kan udvide skolerne med en ekstra klasserække. Den sidste knap er forældrebetalingen”.

  Forældrebetalingen til de frie grundskoler steg med 45 procent fra 2007 til 2014.

  ”Vi er enormt nervøse for den tendens,” siger Karsten Suhr: ”Vi vil forsat kæmpe for fair økonomiske vilkår for den frie grundskolesektor og dermed sikre forældrene en reel frihed til et skolevalg, der er afbalanceret socialt. Den frie grundskole er og skal være et tilbud, som appellerer til forældrene pga. stærke værdier og høj faglighed - og altså ikke kun til de økonomisk set bedst stillede."