Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny Minister og regeringsgrundlag

  28. november 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling bliver efter den nye regeringsdannelse igen til Undervisningsministeriet. Ellen Trane Nørby (V) bliver ny sundhedsminister. Undervisningsminister bliver Merete Riisager (LA).

  Kontakten til det politiske system er vigtig for foreningen, og kontakten direkte til ministeren er meget vigtig. Ellen Trane Nørby har i sin tid som minister for grundskoleområdet vist stor indsigt i og interesse for de frie skolers forhold. I hele Ellen Trane Nørbys ministertid har foreningen været medtænkt i mange sammenhænge.

  Danmarks Privatskoleforening ser frem til det fortsatte samarbejde med Merete Riisager, der har været ordfører på området. Merete Riisager har ofte bakket op om de frie skoler, tydeligst i forbindelse med drøftelserne om koblingsprocenten, der som bekendt har ført til en stigning i 2016 og en tilbageførsel til de 75 % i 2017.

  I regeringsgrundlaget står følgende om de frie grundskoler:

  ”De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen og udgør en vigtig del af det danske skolesystem. De er med til at skabe et mangfoldigt uddannelsessystem, hvor forældre kan vælge et skoletilbud med f.eks. et særligt pædagogisk eller værdimæssigt fokus, samtidig med at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilskuddet til de frie grundskoler er hævet på både finansloven for 2016 og efterfølgende finansloven for 2017. Regeringen ønsker at hæve tilskuddet yderligere.

  Regeringen vil derudover ved en målrettet forhøjelse af koblingsprocenten forbedre de frie grundskolers ressourcer til elever med særlige behov.”

  Om Merete Riisager:

  Merete Riisager Andersen, født 1. marts 1976 i Aarhus. Gift med SRI-manager Mogens Pedersen.

  Medlemsperiode
  Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
  Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.
  Kandidat for Radikale Venstre i Odense Sydkredsen fra 2006 til 2010.

  Parlamentarisk karriere
  Undervisningsordfører, børneordfører, familieordfører, kommunalordfører og ligestillingsordfører. Næstformand for Skatteudvalget fra 2015. Formand for Ligestillingsudvalget 2012-2015. Gruppesekretær for Liberal Alliances folketingsgruppe 2011-2012.

  Uddannelse og erhverv
  Cand.mag.pæd., Københavns Universitet, fra 1997 til 2003.

  Manager, Work Life Learning, LEGO, fra 2010 til 2011.
  Manager, Learning & Change, PricewaterhouseCoopers, fra 2007 til 2010.
  Konsulent, Work Life Learning, IMS Assima A/S, fra 2004 til 2007.
  Medarbejder, Reformsekretariatet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2003 til 2004.

  Tillidshverv
  Medlem af aftagerpanelet ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2008-2011.

  Ny Undervisningsminister, Merete Riisager