Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Hvordan har eleverne i 9. klasse 2016 klaret prøverne?

  15. december 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvordan har eleverne i 9. klasse 2016 klaret prøverne? Undervisningsministeriet har nu fremlagt tallene.

  Sammenhængen mellem elevernes karakterer fra 9.-klasseprøverne i 2016 og elevernes socioøkonomiske baggrund er også beregnet. De socioøkonomiske referencer viser, hvordan eleverne klarer sig ud fra deres forældres indkomst, uddannelse og jobsituation og elevernes køn og herkomst. Skoler kan bruge resultaterne til at følge, hvorvidt de formår at løfte eleverne, fordi beregningerne tager højde for en række af de socioøkonomiske forskelle, der er blandt eleverne. Læs mere om den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer.

  Alle kommuner og hele landet

  Andel elever med mindst 2 i dansk og mat, alle kommuner

  Andel elever, der har aflagt alle prøver i 9. klasse, alle kommuner

  Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, alle kommuner

  Socioøkonomiske reference, alle kommuner

  Obligatoriske indikatorer, én kommune og skoler i kommunen

  Andel elever med mindst 2 i dansk og mat

  Karaktergennemsnit, bundne prøvefag

  Karaktergennemsnit, dansk

  Karaktergennemsnit, matematik

  Socioøkonomiske reference

  Øvrige indikatorer, én kommune og skoler i kommunen

  Andel elever, der har aflagt alle prøver

  Fakta om socioøkonomiske baggrundsvariable

  Beregningen af de socioøkonomiske referencer er baseret på oplysninger på individniveau. Karakterdataene er baseret på indberetninger til Styrelsen for It og Læring (STIL), mens alle oplysningerne vedrørende elevens baggrundsforhold er hentet fra registre hos Danmarks Statistik.

  Baggrundsoplysningerne er:

  Elevens køn

  Elevens alder

  Elevens herkomst

  Forældrenes højeste fuldførte uddannelse

  Forældrenes bruttoindkomst

  Faderens og moderens arbejdsmarkedsstatus

  Faderens og moderens ledighedsgrad

  Antal børn i familien og placering i søskendeflokken

  Familietype

  Hvis man betragter resultater på skoletype, ser man, at eleverne på de frie grundskoler (frie- og private grundskoler) klarer sig bedre.

  Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag på de frie grundskoler er 7,8. Til sammenligning er det 7,0 for folkeskolen og 6,7 for efterskolerne.

  Hvis man ser på andelen af elever, der mindst har fået karakteren 2 i både dansk og matematik er fordelingen sådan, at det i efterskolerne er 89,6 % af eleverne, i folkeskolen 90,7 og i de frie grundskoler 94,9.