Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

En eksistensdiskussion for både de frie grundskoler og for folkeskolen

  21. februar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det stigende antal elever på frie grundskoler var endnu en gang i mediernes søgelys, efter at ”Mandag Morgen” offentliggjorde en artikel om ”Elevflugten fra folkeskolen”. I udsendelsen ”Dagen” på DR2 perspektiveredes emnet fra flere synsvinkler, herunder påstanden om, at det er Folkeskolereformen, der er årsagen.

  Skolehistoriker og professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Ning de Coninck-Smith forklarer i udsendelsen, at udviklingen er sket gradvist og taler om tre historiske bølger, der har skubbet til bevægelsen mod de frie grundskoler.

  Historiske årsager

  I 1970erne var forældrene optaget af et ideologisk alternativ til folkeskolen. Der var bl.a. søgning mod de reformpædagogiske lilleskoler og de kristne friskoler. Søgningen mod de frie grundskoler var i 1980erne, ifølge Ning de Coninck-Smith, foranlediget af, at der til trods for en velstandsstigning i samfundet blev givet relativt få ressourcer til folkeskolerne. Børnefødselstallet faldt også, og det var medvirkende til, at folkeskolen fik få midler, hvilket bl.a. kunne ses på de nedslidte skoler.

  Faglighedsbarometret står højt

  Efter år 2000, og med PISA-undersøgelsernes indtog, kom håndgribelige tegn på, at folkeskolen i Danmark havde et fagligt efterslæb: ”Faglighedsbarometeret har stået højt de seneste år”, udtaler Ning de Coninck-Smith, der ikke mener, at udviklingen stopper, med henvisning til især skolesammenlægninger, et fokus på den gode barndom og en konkurrencekultur. Hun udtaler, i udsendelsen, at Folkeskolereformen ikke just har styrket folkeskolens image, men hun er ikke sikker på, at den har været afgørende.

  Alternativ til en stærk folkeskole

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Private skoler – grundskoler og gymnasier, der også medvirker i DR2s udsendelse, lægger vægt på, at det ikke er et mål i sig selv, at de frie grundskoler bliver flere og større: ”De frie grundskoler skal være et alternativ til en stærk folkeskole”.

  Der er kommet flere elever i de frie grundskoler gennem de sidste 10 år, det er et faktum. Karsten Suhr udtaler: ”Der er selvfølgelig mange årsager, og vi kan naturligvis ikke se bort fra, at der i Danmark er en folkeskole, der er meget udskældt, og som nogle steder ikke fungerer ordentligt. Men den er også udskældt urimeligt, for der sker rigtig megen fornuftig udvikling i folkeskolen – udvikling, som de frie grundskoler tager til sig og indarbejder i deres hverdag.” - Han fortsætter: ”Men folkeskolen lider under de mange forandringer og en ydre styring, - en styring, der ikke tager udgangspunkt i den enkelte skole, men i en generel gennemsnitlig betragtning, - og som ofte er udarbejdet af mennesker, der er langt væk fra skolevirkeligheden.”

  Vi er gode til tradition og fornyelse

  Karsten Suhr påpeger, at noget af det, der er en styrke for de frie grundskoler, er, at udviklingen tager udgangspunkt i den enkelte skole - med respekt for det bestående og blik for det nye: ”Tradition og fornyelse. Det er det, vi i den frie skoleverden er så gode til! Det er vigtigt for både den enkelte private skole – og for sektoren – at vi konstant analyserer på, hvad det er, der virker, og hvad der er vigtigt at holde fast på - samtidig med at vi hele tiden sørger for, at vi har et vågent øje på udviklingen.”

  En eksistensdiskussion

  Rektor for Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, kalder i DR2-udsendelsen udviklingen med elevtilgangen til de frie grundskoler for ”en langsom, men ikke længere stille revolution”. Han mener, at skolesammenlægninger, Folkeskolereformen og det, at forældre er blevet gode til at bruge det frie skolevalg, er nogle af årsagerne. Han løfter en pegefinger og taler om en eksistensdiskussion for både de frie grundskoler og for folkeskolen: Jo flere frie grundskoler og jo flere elever på de frie grundskoler, jo mere vil samfundet ønske at regulere.

  Stefan Hermann taler ind i en problematik, som de frie grundskoler allerede mærker. Friheden er under pres.

  Karsten Suhr kommenterer problematikken: ”Det handler derfor for de frie grundskoler om at gøre det synligt, at de er en gevinst for samfundet. Ikke alene økonomisk - for de sparer samfundet millioner - men ikke mindst om at gå foran og være den skole med de værdier og den pædagogik tiden og fremtiden har brug for. Det har skolerne været historisk. Det skal de være nu.”

  #privateskoler

  "Det handler om at gå foran og være den skole med de værdier og den pædagogik, tiden og fremtiden har brug for. Det har skolerne været historisk. Det skal de være nu.”