Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Obligatorisk trivselsmåling på vej til gymnasier

  8. marts 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med gymnasiereformen blev det vedtaget, at elever på de gymnasiale uddannelser skal svare på en årlig trivselsundersøgelse - ligesom det sker i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne.

  Den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser er en realitet fra næste skoleår. Fra politisk hold ønsker man at følge udviklingen i elevernes trivsel på den enkelte skole og på nationalt plan. Samtidig ønsker man, at resultaterne af trivselsundersøgelsen skal indgå i både skolens egne og de nationale retningsgivende mål på gymnasieområdet.

  Eksperter arbejder på spørgerammen

  Der er nedsat en ekspertgruppe*, der skal komme med bud på indholdet i målingen. Den endelige spørgeramme forventes offentliggjort i foråret 2017. Følgegruppen til gymnasiereformen, som består af sektorens centrale parter, vil også fungere som følgegruppe ved udviklingen af trivselsmålingen.

  Faglig trivsel, social trivsel og studiemiljø

  Som trivselsmålingerne i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne forventes udgangspunktet at blive et spørgeskema, der skal kunne besvares på ca. 45 minutter, med underemner inden for faglig trivsel, social trivsel og studiemiljø. Underemnet mobning er garanteret en plads i spørgerammen.

  Formaliseret undersøgelse

  Mange skoler gør i forvejen brug af trivselsmålingsredskaber og trivselsværktøjer i deres arbejde. Nu formaliseres altså en bestemt trivselsundersøgelse på de gymnasiale uddannelser, også de private.

  De private grundskoler er ikke underlagt krav om deltagelse i den nationale trivselsmåling, men kan vælge at benytte redskabet. Dette ændres der ikke ved.

  Den nationale trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser vil ikke erstatte den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. 

  Se spørgerammerne for trivselsmålinger her:

  Erhvervsuddannelserne: Spørgerammen til de obligatoriske elevtrivselsmålinger (pdf)

  Folkeskolen: Spørgerammen til elever i børnehaveklasse til 3. klasse (pdf)

  Folkeskolen: Spørgerammen til elever i 4. til 9. klasse (pdf)

  *Ekspertgruppen

  • (Formand) Professor Simon Calmar, Trygfondens Børneforskningscenter.
  • Områdechef for ungdomsuddannelser Camilla Hutters, EVA.
  • Leder for forskningsafdelingen for skole og uddannelse Mette Deding, SFI
  • Næstformand for Danske Gymnasier og rektor på Skanderborg Gymnasium Jakob Thulesen Dahl.

  *Ekspertgruppen

  • (Formand) Professor Simon Calmar, Trygfondens Børneforskningscenter.
  • Områdechef for ungdomsuddannelser Camilla Hutters, EVA.
  • Leder for forskningsafdelingen for skole og uddannelse Mette Deding, SFI
  • Næstformand for Danske Gymnasier og rektor på Skanderborg Gymnasium Jakob Thulesen Dahl.