Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering vedr. EU's Persondataforordning

  20. marts 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Private Skoler får løbende henvendelser fra skolerne vedrørende EU’s persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018.

  Formålet med denne orientering er:
  1. at orientere skolerne om, at Danmarks Private Skoler i tæt samarbejde med de øvrige skoleforeninger følger udviklingen om implementeringen af EU’s persondataforordning og løbende vil orientere om de nye reglers indvirkning på skolerne.
  2. at mane til omtanke på skolerne i forhold til investeringer i konsulenter, soft- og hardware i relation til persondataforordningen, da de nye regler ikke burde nødvendiggøre dette.

  Formålet med EU’s dataforordning
  Fra d. 25. maj 2018 vil Persondataloven blive erstattet af EU's Persondataforordning. I den forbindelse vil det være nødvendigt for alle frie grundskoler og gymnasier at gennemgå deres praksis for håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger.

  Formålet med EU’s persondataforordning er overordnet at gøre lovgivningen mere tidssvarende i forhold til de teknologiske fremskridt. Med lovgivningen ønsker EU at skærpe borgernes retsstilling og retssikkerhed, herunder at styrke efterlevelsen af reglerne ved øgede beføjelser og sanktionsmuligheder for tilsynsmyndigheder. Herudover ønsker EU at sætte en streg under de registreredes rettigheder, så borgerne i fremtiden i højere grad selv kan bestemme over de oplysninger, der opbevares og behandles om dem.

  Persondata kræver overblik og dokumentation
  EU’s persondataforordning stiller en række krav til virksomheder og myndigheder, som først og fremmest handler om overblik og dokumentation. Det vil sige, at skolerne skal have overblik over, hvilke data, der behandles på skolen, og hvordan de behandles. Overblikket skal dokumenteres skriftligt og opbevares på skolen. Hvis skolen undervejs i forløbet finder nogle områder, hvor den ikke lever op til kravene, fx fordi skolen ikke har fået samtykke til behandling af oplysningerne, eller hvis skolens it-sikkerhed er for dårlig, skal den naturligvis udbedre dette.

  Det er vigtigt at understrege, at de nye regler i sig selv ikke burde kræve store investeringer til hverken konsulenter, soft- eller hardware. Det er til gengæld en god anledning til at løbe skolens arbejdsgange og it-systemer igennem for at vurdere, om noget kan gøres smartere eller mere sikkert.  

  Hvad gør foreningen nu og fremadrettet
  I skrivende stund er der på tværs af skoleforeningerne igangsat et pilotprojekt, som har til formål at kortlægge, hvilke persondata skolerne behandler, med hvilket formål data behandles, og hvordan de enkelte data behandles på skolerne. Kortlægningen skal hjælpe til at målrette en kommende vejledning på området.I perioden frem mod sommerferien arbejder vi i samarbejde med de øvrige skoleforeninger om udarbejdelse af vejledning om EU´s persondataforordning. Op mod sommerferien forventer vi at udsende vejledningen til skolerne, således at I efter sommerferien, og i god tid inden implementeringens deadline, kan arbejde med implementeringen.I løbet af efteråret 2017 afholdes der informationsdage om EU’s persondataforordning, hvor kan skolerne høre mere om de nye regler og få gode råd til, hvordan I kommer i mål med opgaven. Disse datoer forventes udmeldt før sommerferien.

  Spørgsmål
  Har skolerne spørgsmål til EU’s persondataforordning, eller datahåndtering generelt, er man altid velkommen til at kontakte Danmarks Private Skoler. 

  Fra d. 25. maj 2018 vil Persondataloven blive erstattet af EU's Persondataforordning. I den forbindelse vil det være nødvendigt for alle frie grundskoler og gymnasier at gennemgå deres praksis for håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger.

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer