Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Bindingerne i Fælles mål løsnes

  19. maj 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folkeskoleforligskredsen er blevet enig om at løsne på bindingerne i Fælles Mål. Lovforslaget om ændringen af bindingerne for Fælles Mål forventes fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2017 med henblik på ikrafttrædelse fra den første hele måned efter vedtagelsen.

  Med aftalen fastholdes de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, som bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. Der ændres ikke på indholdet af målene. Der ændres ikke på reglerne om, at historiekanonen og dansk litteraturs kanon skal indgå i undervisningen.

  Bindingsgraden i de forskellige niveauer af Fælles Mål vil dermed være følgende:

  Niveau 1: De 215 kompetencemål
  De 215 kompetencemål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i faget, er de overordnede gældende mål. Kompetencemålene vil fortsat være bindende.

  Niveau 2: De 866 færdigheds- og vidensområder
  Under de 215 kompetencemål ligger de 866 færdigheds- og vidensområder, som i overskriftsform angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. Færdigheds- og vidensområderne vil fortsat være bindende områder.

  Niveau 3: De 3.170 færdigheds- og vidensmål
  Under færdigheds- og vidensområderne ligger færdigheds- og vidensmålene. Færdigheds- og vidensmålene gøres vejledende. De to kanonlister i hhv. dansk og historie vil fortsat være obligatoriske at benytte i undervisningen. De såkaldte opmærksomhedspunkter, der beskriver det forventede minimumsniveau, som kræves for, at en elev kan følge med i undervisningen, med henblik på at der kan igangsættes nødvendige indsatser, fastholdes ligeledes som bindende i folkeskolen.

  Frie grundskoler og Fælles mål

  En fri grundskole kan vælge at følge Fælles Mål. Det betyder, at den adopterer folkeskolens fagopdeling, målkrav og faglige progression.

  Alternativt skal skolen sørge for, at den har beskrevet egne undervisningsmål for de fag, hvor den ikke følger Fælles Mål. Det er naturligvis nødvendigt, når skolen har fag, der slet ikke findes i folkeskolens fagmål.

  Elever, der forlader 9. klasse i en fri grundskole, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som hvis de havde gået i folkeskolen. Derfor stilles der krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk / musiske og det naturvidenskabelige område.

  Skolens slutmål skal kunne sammenlignes med folkeskolens kompetencemål, og man skal kunne finde de samme færdigheds- og vidensområder begge steder.

  Der stilles desuden krav om specifikke planer (delmål) for fagene dansk, regning / matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik / kemi.

  I tillæg til dette, skal der udarbejdes undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, at skolens undervisning både agter at lede og faktisk fører mod de endelige mål.

  § 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. § 1 a, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet.