Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Endnu få flygtningebørn på private skoler

  24. maj 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Flygtningesituationen i Danmark eskalerede i efteråret 15. De private skoler blev bedt om at være en del af løsningen på flygtningebørnenes undervisning. Sektoren svarede ja. For naturligvis skal Danmarks private skoler være med til at løse samfundsproblemer. Strukturelle vanskeligheder og færre flygtninge end forventet har betydet, at få flygtningebørn i dag er at findes på de private skoler.

  En hensigtserklæring blev underskrevet, der forpligtede de private grundskoler på at stille kapacitet til rådighed for kommunerne. Det var og er fortsat op til kommunerne, om de vil benytte sig af kapaciteten.

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, siger i et interview til Berlingske: ”Det er ikke blevet særligt brugt. En række af vores skoler har henvendt sig til kommunerne med ønske om at få lov til at undervise flygtningebørnene, men kommunerne har ikke ønsket at benytte sig af tilbuddet”.

  Økonomi en faktor

  Karsten Suhr mener også, at økonomi er en faktor. Flygtninge er et kommunalt ansvar, og finansieringen af denne skoledrift er et kommunalt anliggende. Det blev hurtigt slået fast under forhandlingerne med Ministeriet, da flygtningeproblematikken var på sit højeste - selvom skoleforeningerne for de private skoler argumenterede anderledes. Hver enkelt fri grundskole skal derfor forhandle med hjemkommunen om finansieringen. Skoleforeningerne har presset på for at få en vejledende prissætning. Det er endnu ikke lykkedes at få KL i tale på dette punkt.

  Krav om volumen er en binding

  En anden udfordring for de private skoler har været lovgivningens krav om at tilrettelægge undervisningen af flygtningebørnene i særlige modtagerklasser, der typisk vil bestå af 7 – 12 elever - og ikke som undervisning af enkeltintegrerede elever. Et krav om volumen, der ikke spiller sammen med virkeligheden, som den er blevet. Det er et stort ønske for de private skoler at få ændret denne binding.

  Enkelte private skoler og kommuner har dog på dette punkt været civilt ulydige og har lavet aftaler om optag af enkeltelever.

  ”Det er godt”, siger Karsten Suhr: ”Skolen er et sted, hvor vi skal leve og færdes sammen i et fællesskab baseret på tryghed og ligeværd. Vi ved, at mange private skoler skaber et trygt miljø. Vi ved, at de private skoler vil kunne gøre en forskel både for de børn, der er på skolerne og for de, der kommer til landet som flygtninge. Mange af dem med traumatiske historier i bagagen.”

  Karsten Suhr fortsætter: ”Det er os magtpåliggende at få de sidste strukturelle vanskeligheder forhandlet på plads med Ministerium og kommunerne. Der er ikke kommet så mange flygtningebørn til landet som forventet. Ikke i denne omgang. Men vi skal være klar, hvis der kommer flere. Og mulighederne for de flygtningebørn, der er her, skal åbnes.”

  Relaterede / Nyheder

  Ny guide til frie skoler om modtagelse og undervisning af flygtningebørn

  Ny guide til frie skoler om modtagelse og undervisning af flygtningebørn
  Nyheder   •   Aug 09, 2016 15:56 CEST

  Frie skoler for flygtningebørn. Det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark det seneste år, har skabt et behov for, at de frie skoler forbereder sig på at undervise en andel af de mange flygtningebørn i den skolepligtige alder. Ny guide.

  ​Privatskoler – isolerede enklaver eller samfundsansvarlige institutioner?

  ​Privatskoler – isolerede enklaver eller samfundsansvarlige institutioner?
  Nyheder   •   Maj 22, 2016 11:07 CEST

  Kronik af formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr: De private skoler har aldrig set sig selv som isolerede øer. Det særegne ved privatskolen er ambitionen om at skabe et forpligtende fællesskab mellem skole og hjem om dannelse og uddannelse, så børnene rustes til at indgå i de store fællesskaber. I forbindelse med undervisning af flygtningebørn vil skolerne tage ansvar.

  ​Privatskoler vil undervise flygtningebørn – kommuner siger ”nej tak”

  ​Privatskoler vil undervise flygtningebørn – kommuner siger ”nej tak”
  Nyheder   •   Maj 11, 2016 14:18 CEST

  Det bliver den enkelte kommunes valg, om de vil lade børn af flygtninge undervise med hjælp fra de private skoler. Randers kommune siger "nej tak". De private skoler skal og vil tage ansvar. Men det bliver op til de 98 kommuner, om skolerne reelt får muligheden. I Randers presser skoleleder Hans Myhrmann på for at få kommunen til at samarbejde: "Vi kan forene kræfterne."

  ​Flygtningebørn på privatskoler. Ja!

  ​Flygtningebørn på privatskoler. Ja!
  Nyheder   •   Maj 05, 2016 11:46 CEST

  Regeringen ønsker at forpligte de frie skoler på at optage flygtningeelever. Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr fortæller: ”Vi har fra starten signaleret, at vi vil tage et ansvar her. Det ser ud til, at vi ender med en ordning, hvor det bliver den enkelte kommunes valg, om de vil løse flygtningeudfordringen med hjælp fra de frie grundskoler”