Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Regeringen vil fritage frie grundskoler med daginstitutioner for beskatning

  29. september 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med et nyt lovforslag vil regeringen fritage frie grundskoler, der driver privatinstitutioner og private pasningsordninger for børn, for beskatning. Lovforslaget er nu sendt i høring.

  I dag er de frie grundskoler skattefritaget. Men fordi daginstitutioner og pasningsordninger ikke er skattefritaget, bliver de frie grundskoler skattepligtige af hele deres virksomhed, hvis de driver en daginstitution eller pasningsordning i tilknytning til skolen. Forslaget om at skattefritage selvejende daginstitutioner og pasningsordninger er derfor særlig relevant for de frie grundskoler.

  Hvis regeringens lovforslag vedtages, kan de frie grundskoler drive privatinstitutioner og private pasningsordninger, uden at skolen bliver skattepligtig af indtægter, når de driver skole eller daginstitution. Det er en forudsætning, at der er tale om selvejende institutioner, og at det fremgår af vedtægterne, at et eventuelt overskud alene kan anvendes til institutionens formål. Daginstitutioner, der kan trække overskud ud til ejerne, vil ikke være omfattet af forslaget.

  Hovedparten af de daginstitutioner og pasningsordninger, der er omfattet af forslaget, har aldrig betalt skat, fordi disse institutioner og pasningsordninger har troet, at de var skattefritaget. Forslaget medfører derfor i praksis ingen ændring for de selvejende daginstitutioner og pasningsordninger.

  Forslaget er en del af Skatteministeriets ’Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. samt erklæringsordning for visse foreninger og fonde)’. Forslaget er nu sendt i høring af Skatteministeriet.

  Kilde: UVM