Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Få elever og forældre kender til eux-uddannelsen

  13. november 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Siden 2010 har man kunnet vælge at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed både blive faglært og student. Det er der få, der ved.

  Kun 47 procent af forældrene og 43 procent af eleverne svarer i en ny rundspørge, foretaget af Undervisningsministeriet, at de kender til eux. Til sammenligning kender 87 procent af forældrene til indholdet i stx.

  En nyere evaluering har vist, at eux kan trække en ny type unge til erhvervsuddannelserne. Halvdelen af eux-eleverne svarede i den forbindelse, at de ville have valgt gymnasiet, hvis ikke de havde haft mulighed for at vælge eux.

  Undervisningsministeriet igangsætter nu en kampagne for at skabe større kendskab til eux. Kampagnen ”Eux – student og faglært” forankres især på Facebook-siden Eux, der løbende opdateres med nyheder, videoer og andet indhold. Her vil der også være adgang til en eux-bot, der via Messenger besvarer spørgsmål om eux. Derudover sendes kampagnemateriale til skoler og UU-vejledere.

  Eux-kampagnen løber til og med februar 2018.

  Om eux

  Eux indeholder praktik og den fulde skoleundervisning fra erhvervsuddannelsen - med undtagelse af grund- og valgfag samt fag med grundfagslignende indhold. Disse fag er erstattet af fag på gymnasialt niveau. Man får altså de samme erhvervsfaglige kompetencer i eux-forløb, som i almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig får man fag på gymnasialt niveau, der i omfang svarer til en toårig gymnasial uddannelse.

  Et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. Det betyder, at fagrækken på gymnasialt niveau og undervisningstiden fastsættes for den enkelte erhvervsuddannelse og dermed kan variere fra uddannelse til uddannelse.

  Dermed sikres det, at man opnår generel studiekompetence, og at forløbet indeholder de specifikke fag, som er mest relevante i forhold til erhvervsuddannelsen og til eventuel optagelse på beslægtede videregående uddannelser.

  Læs mere om eux

  Gå til kampagnens Facebook-side

  Læs mere om evalueringen af eux-uddannelsen