Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Gymnasiale uddannelser: Tilskud til videreuddannelse

  13. december 2017
  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet har den 13. september skrevet til skolerne om midler til kompetenceløft af lærere i forbindelse med gymnasiereformen. Skolerne har desuden fået udbetalt midler ved samme lejlighed. Midlerne udmøntes på baggrund af institutionernes andel af aktivitet på hhx, htx, stx, hf, studenterkursus og hf- og stx-enkeltfag, jf. brev af 31. marts. Visse skoler har ikke aktivitet på de uddannelser og får derfor ikke del i efteruddannelsespuljen.

  Den 15. januar 2018 er deadline for indsendelse af en tro- og loveerklæring fra skolens formand om, at midlerne er brugt til formålet. De midler, der ikke kan dokumenteres brugt til formålet, skal returneres.

  Skolen har den 1. december fået tilsendt en skabelon til tro- og loveerklæringen.