Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Finanslov 2018

  4. januar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folketinget har godkendt finanslov for 2018, og af detaljerne for finansloven kan vi nu se takster for 2018:

  For gymnasier, HF- og Studenterkurser er taksterne uændret i forhold til  finanslovsforslaget for 2018, således at koblingen imellem taksterne til offentligt selvejende gymnasier og det private område er uændret på 85,1% og omprioriteringsbidraget forventes fastholdt foreløbigt frem til 2021.

  For grundskolerne er de almindelige takster for fællesudgifter, undervisnings-, bygnings- og SFO-tilskud fastholdt som i det tidligere fremsatte finanslovsforslag.

  Takster til specialundervisning falder med 11% i forhold til forventningerne til finansloven, da antallet af elever med et specialundervisningsbehov på over 12 lektioner om ugen er steget med ca. 15%.

  Der er samtidig væsentlige ændringer i det forventede inklusionstilskud der forventes mindre skæv end tidligere, således at takster pr. skole er som følger:

  0 – 149 elever, grundtakst på 134.087 kr. pr. skole

  150 – 299 elever, 127.382 kr., svarende til 95% af grundtaksten

  300 – 450 elever, 120.678 kr. svarende til 90% af grundtaksten

  450 elever og derover, 113.974 kr., svarende til 85% af grundtaksten

   

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nicolas No Richter på telefon 33 30 79 31 eller på mail eller Erik Juul Hansen på telefon 33 30 79 25 eller mail .

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Link:

  Orienteringsbreve fra UVM om ændringer i taksterne i finansloven for 2018. Læs her

  Taksterne på finansloven for 2018 svarer til taksterne på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018