Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Overordnet om den nye ferielov

  19. december 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Som opfølgning på vores tidligere nyhed omkring den nye ferielov gives der her et kort indblik i de overordnede rammer for den nye ferielov der forventes vedtaget i løbet af det nye år. Ferieloven forventes at være gældende fra 1. september 2020, men allerede pr. 1. august 2019 vil en overgangsordning træde i kraft.

  Perioden for ferieåret:

  Perioden for ferieåret ændres fra 1. maj til 30. april til at løbe fra den 1. september til 31. august.

  Samtidighedsferie:

  Der indføres ”samtidighedsferie”, som betyder, at medarbejdere optjener og afholder sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieåret). Ferie der optjenes i en måned kan således allerede afholdes i måneden efter, dvs. at ferie optjent i februar måned kan afholdes i marts måned. Der optjenes fortsat 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse og medarbejdere vil som hidtil have ret til 5 ugers ferie om året.

  Optjenings- og afholdelsesperioderne:

  Overordnet bliver reglerne således at ferie optjenes i perioden fra 1. september til 31. august og skal som udgangspunkt afvikles inden udgangen af perioden. Dog kan det aftales, at den optjente ferie kan afvikles i de efterfølgende 4 måneder, dvs. fra 1. september til kalenderårets udgang.

  Varsling:

  Skolen skal ligesom hidtil varsle hvornår medarbejderne skal afholde den optjente ferie. Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før, mens restferien skal varsles mindst en måned før feriens påbegyndelse. Medarbejderne har ligesom hidtil krav på at afholde hovedferien i perioden fra den 1. maj – 30. september.

  Nye medarbejdere:

  Ordningen betyder, at medarbejdere ansat på skolen kan afholde ferie med løn allerede det første år af deres ansættelse.

  Overgangsordning:

  Indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, bliver der indført en overgangsordning, som løber fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020. Ordningen skal sikre overgangen mellem den nuværende ferieordning med forskudt ferie og den nye ferieordning med samtidighedsferie, og som samtidig sikre at overenskomsternes parter kan nå at tilpasse overenskomsterne i overensstemmelse med indholdet af den nye ferielov.

  Overgangsordningen forventes bl.a. at indeholde en indefrysning af optjent ferie optjent i forbindelse med overgangen til den nye ordning (1. september 2019 til den 31. august 2020), som udbetales når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

  Fremadrettet:

  Det forventes at statens ferieaftale vil blive revideret i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. Vi afventer derfor konsekvenserne af dette.