Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny handlingsplan for brug af teknologi på undervisningsområdet

  2. februar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En ny handlingsplan for teknologi i undervisningen skal med 25 initiativer på tværs af undervisningsområdet styrke børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer.

  Et hovedinitiativ i planen er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen. 

  Handleplanen indeholder  allerede vedtagne  initiativer på Undervisningsministeriets område og forslag til nye initiativer, som indgår i regeringens udspil til strategi for Danmarks digitale vækst, der i den kommende tid skal forhandles med parterne bag Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer (2017).

  Handlingsplan for teknologi i undervisningen indeholder to overordnede mål.

  Mål 1: Danske børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer skal styrkes på alle uddannelsesniveauer – så de kan være med til at skabe fremtidens samfund.

  Mål 2: Danmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af it i undervisningen skal fastholdes og fortsat udvikles – vi skal tage hånd om både teknologiens muligheder og faldgruber, så alle bliver så dygtige, som de kan.

  Handlingsplanen indeholder fem indsatsområder med en række initiativer for at realisere de to mål. Få et overblik her:

  Indsatsområde 1:

  Der er behov for at styrke teknologiforståelse i uddannelsernes mål og indhold, så alle børn, unge og voksne opnår muligheden for at forholde sig kritisk til teknologien og forme den frem for blot at bruge den.

  Initiativer:

  • Forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen
  • Valgfag i teknologiforståelse i udskolingen (Forsøg)
  • Udvikling af DM i digitale skills/CRAFT
  • Digital dannelse for alle børn og unge
  • Øget fokus på digitale og faglige kompetencer i erhvervsuddannelsernes afsluttende prøver
  • Stærkere basale it-færdigheder for voksne

  Indsatsområde 2:

  Der er behov for at styrke kompetencer hos lærere, ledere og pædagogisk personale til at bruge it i undervisningen samt undervise i teknologiforståelse.

  Initiativer:

  • Udvikling af kompetenceforløb til lærere som del af forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse i folkeskolen
  • It-kompetenceløft og kapacitetsopbygning af folkeskoler, kommuner og professionshøjskoler
  • Online kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale
  • Digitale kompetencer i EUD

  Indsatsområde 3:

  Der er behov for at kvalificere den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen.

  Initiatiativer:

  • Udbredt anvendelse af it i undervisningen i erhvervsuddannelserne
  • Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen
  • Understøttelse af elevers adgang til virtuelle laboratorier i naturvidenskab
  • It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer i folkeskolen
  • Læsning på digitale enheder i grundskolen
  • Erfaringsopsamling fra gymnasier, der anvender it og digitale læremidler innovativt og succesfuldt
  • Forskningsprojekt med fokus på hvordan digitalisering kan understøtte undervisningen
  • National strategisk indsats for digitalisering af VEU-området

  Indsatsområde 4:

  Der er behov for fortsat at videreudvikle en brugervenlig og velfungerende digital infrastruktur

  Initiativer:

  • Indsats for fleksibel brug af digitale læringsplatforme
  • Bedre adgang til digitale læringsressourcer ved udvikling af dataudvekslingsstandarder
  • Analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelserne
  • Etablering af fælles it-standarder for digitale læringsressourcer i gymnasiet

  Indsatsområde 5:

  Der er behov for større bevidsthed om dataetik og kvalificeret brug af data om eleverne og deres læring.

  Initiativer:

  • Dataetiske principper for anvendelse af persondata på folkeskoleområdet
  • Gennemgang af datasikkerhed
  • Styrkelse af it-sikkerhed og dataetik på undervisningsområdet