Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18: Strejkevarslet er nu afgivet

  2. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Konfliktvarslet er nu afgivet:

  Overenskomstforhandlingerne på det statslige område har endnu ikke ført til et resultat, hvilket betyder at de faglige organisationer d. 2. marts 2018 har afgivet konfliktvarsel i form af et strejkevarsel. Varslet er en del af en sædvanlig procedure, når forhandlinger går i hårdknude. Strejke er en kollektiv arbejdsstandsning med det formål at presse krav igennem.

  I 2013 blev der varslet og gennemført en lockout (arbejdsgiver udelukker de ansatte indenfor et overenskomstområde fra at arbejde) efter et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne.

  Til forskel fra 2013 er der altså nu tale om strejkevarsel, der omfatter flere områder og ikke alene lærerne. Bl.a. lukker en hel del af ministerierne ned, herunder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Som modsvar til det nu afgivne strejkevarsel kan Staten varsle en lockout. Om dette sker må vi afvente at se.

  Konfliktvarslet er afgivet fra lønmodtagersiden og betyder, at der kan iværksættes en strejke såfremt der ikke findes frem til et forhandlingsresultat i den kommende tid. Forligsinstitutionen er gået aktivt ind i forløbet og skal forsøge at mægle imellem parterne. Forligsinstitutionen har vide beføjelser og kan af flere omgange udskyde en konflikt. En konflikt vil uanset tidligst iværksættes fra d. 4. april 2018.

  Vi er orienteret om at følgende skoler er udtaget til strejke:

  På de private gymnasiale uddannelser:

  Herlufsholm Skole og Kostskole

  På de frie grundskoler:

  Bogø Kostskole

  Børneskolen Bifrost

  Haderslev Realskole

  Herlufsholm Skole og Kostskole

  Høng Privatskole

  Klostermarksskolen

  N. Zahles Gymnasieskole

  Nyborg Friskole

  Rygaards Skole

  Sankt Pauls Skole

  Skanderborg Realskole

  Th. Langs Skole

  Taastrup Realskole

  Vestegnens Privatskole

  Vor Frue Skole

  En strejke vil kun omfatte de ansatte på skolen, der er medlem af den forhandlingsberettigede fagforening; medlemmer af Danmarks Lærerforening, medlemmer af Frie Skolers Lærerforening og medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening. Vi afventer pt. en orientering om situationen for skolernes ledelser.

  Danmarks Private Skoler vil i nærmeste fremtid sende orientering ud om, hvordan skolen kan og skal finde ud af, hvem disse medarbejdere er.

  Det må forventes, at skolerne modtager instruktion og vejledning fra Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Danmarks Private Skoler vil naturligvis ligeledes løbende informere og rådgive som situationen udvikler sig. Det er en god idé at følge med på foreningens hjemmeside: www.privateskoler.dk/nyheder

  Der er fortsat mulighed for, at en konflikt undgås. Forhandlingerne fortsætter. Vi anbefaler foreløbigt skolerne at tage den med ro og afvente flere informationer fra Danmarks Private Skoler. Sekretariatet kan som altid kontaktes via telefon og mail.