Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny undersøgelse: Den historiske udvikling i de faglige krav i gymnasiet

  30. maj 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kortlægning af den faglige udvikling inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx)

  Undersøgelsen er blevet  gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Formålet med undersøgelsen var at kortlægge den faglige udvikling inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017 samt at vurdere udviklingen i sværhedsgraden i de faglige krav i perioden. 

  Undersøgelsen er gennemført som en dokumentanalyse af læreplaner og skriftlige eksamensopgaver. Der er udvalgt fire nedslagsår: 1970, 1988, 2000 og 2014. Derudover er der perspektiveret  til læreplanerne for de fire fag på stx, som de så ud med gymnasiereformen, der trådte i kraft i august 2017. Til undersøgelsen har været tilknyttet en ekspertgruppe til hvert af de fire fag.

  Undersøgelsen er en del af den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.

  Undersøgelsen viser overordnet på tværs af de fire fag:

  • Fagene og fagligheden forandrer sig i løbet af perioden, og dermed forandres også de faglige krav, og hvad der er svært i de fire fag.
  • I alle fire fag ses en kompleksitetsforøgelse i faget i løbet af perioden. Kompleksiteten i fagene forøges ved en udvidelse af fagene i bredden samtidig med, at der fastholdes krav om dybdeelementer i fagene. 
  • Man skal nå omkring mere på kortere tid i fagene, hvilket i praksis kan give mindre rum for fordybelse og arbejde i dybden.

  Undersøgelsen er en del af den politiske aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.

  Læs undersøgelsen her:

  Den faglige udvikling i gymnasiet (pdf)