Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skabelon for skriftlige planer: Opfølgning på tilsyn med frie grundskolers specialundervisningsaktivitet

  1. juni 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I forbindelse med tilsynet med skolernes specialundervisningsaktivitet i 2017 vurderede Undervisningsministeriet, at kvaliteten af indholdet i de skriftlige planer* for specialundervisningen er meget varierende.

  På baggrund af dette har Undervisningsministeriet i denne uge udsendt et brev til alle frie grundskoler med en skabelon, som den enkelte skole kan vælge at bruge, når den skal beskrive aktiviteterne omkring den enkelte specialundervisningselev. Skabelonen skal ses som inspiration til skolernes arbejde med den skriftlige plan og som en vejledning til, hvad de skriftlige planer for indsatsen bør indeholde.

  I brevet til skolerne skriver Undervisningsministeriet, at skabelonen er udarbejdet med inddragelse af de frie grundskolers foreninger. I inddragelsen har Danmarks Private Skoler lagt vægt på, at vi overordnet ser positivt på et øget fokus på - og også hilser en eventuel undersøgelse velkommen af - kvaliteten i de frie grundskolers tilbud og specialundervisningsindsats. Politisk er der meget fokus på de midler, der tilgår området.

  Skabelonens indhold er for så vidt udmærket, men det er vigtigt at understrege, at der fortsat er metodefrihed ift. skolernes evaluering af elevernes udbytte og skriftlige planer. Det er altså ikke et krav, at skolen skal anvende ministeriets skabelon.

  Vi har opfordret Undervisningsministeriet til at beskrive ”aktivitetskravet” og ligeledes tydeliggøre, hvad PPR’s rolle er i relation til planerne for den enkelte elev, og hvad skolerne kan forvente af PPR i forhold til det lokale arbejde. Dette vil Undervisningsministeriet se nærmere på fremadrettet. Vi har desuden anbefalet, at ministeriet i dets vejledninger til skolerne medtager "best pratice-eksempler". 

  Har I spørgsmål vedr. ovenstående, er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

  *Lov om frie grundskoler §11.b, stk. 2, punkt 3 og stk. 4