Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ændringer i dagtilbudsloven

  26. september 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Orienteringsskrivelsen om ændring af dagtilbudsloven (fra slut august) beskriver i hovedtræk de større ændringer af dagtilbudsloven.

  På baggrund af dagtilbudsaftalen (2017) indtrådte en række ændringer i dagtilbudsloven d. 1. juli 2018. 

  For skoler med vuggestue og/eller børnehave er det her særligt relevant at nævne ændringer vedrørende den pædagogiske læreplan og lederens rolle.

  En styrket pædagogisk læreplan

  Det følger af ændringerne, at den pædagogiske læreplan skal udgøre rammen for det pædagogiske arbejde.

  Fælles pædagogisk grundlag

  Som noget nyt er der beskrevet et pædagogisk grundlag til læreplanen, som gælder alle dagtilbud. Det fælles grundlag består af følgende elementer:

  • Børnesyn

  • Børnefællesskaber

  • Dannelse

  • Leg

  • Læring

  • Læringsmiljøer

  • Børn i udsatte positioner

  • Forældresamarbejde

  Se en nærmere beskrivelse af, hvordan begreberne skal forstås i hovedpublikationen ”Den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold”.

   

  Reviderede læreplanstemaer

  Det fælles grundlag skal styrke den pædagogiske læreplan, som man kender den fra 2004. Den styrkede pædagogiske læreplan bygger videre på de seks læreplanstemaer, men temaerne er gennem den nye lovgivning blevet opdateret og udfoldet.

  De seks læreplanstemaer er:

  • Alsidig personlig udvikling

  • Sociale udvikling

  • Kommunikation og sprog

  • Krop, sanser og bevægelse

  • Natur, udeliv og science

  • Kultur, æstetik og fællesskab

  Læs en uddybning af de reviderede temaer i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

   

  Pædagogiske mål

  Herudover er der fastsat to pædagogiske mål for hvert læreplanstema. De to pædagogiske mål udtrykker sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Indholdsbeskrivelser og pædagogiske mål er fastsat i bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.

   

  Hvordan og hvornår?

  Måden man skal arbejde med den pædagogiske læreplan er beskrevet uddybende i føromtalte hovedpublikation ”Den styrkede pædagogiske læreplan - Rammer og indhold”. Herudover kan skolen søge inspiration til arbejdet gennem EMU - Danmarks læringsportal og Danmarks Evalueringsinstitut, hvor en række redskaber og værktøjer præsenteres.

  Den nye ramme for den pædagogiske læreplan skal være implementeret senest d. 1. juli 2020.

   

  Lederens rolle

  Som noget nyt får dagtilbudslederen ansvar for at etablere en evalueringskultur, hvori en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø, børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse skal indgå.

  Læs mere om lederens rolle i hovedpublikationen.

   

  Temadag om daginstitutioner

  Danmarks Private Skoler er ved at planlægge en temadag for skolerne, hvori arbejdet med den pædagogiske læringsplan indgår.

   

  Læs mere om ændringerne i dagtilbudsloven i orienteringsskrivelsen her