Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Finanslovsaftale 2019

  3. december 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Fredag d. 30. november enedes Regeringen og Dansk Folkeparti om en finanslovsaftale for 2019.

  Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2019 er tilgængelige, offentliggøres de her på hjemmesiden.

  Frie grundskoler

  Finanslov 2019 markerer ingen ændringer i koblingsprocenten, der forbliver 76 %. Dermed fastholdes for andet år i træk det historisk høje niveau. Foreningen er tilfreds med stabiliseringen, men er fortsat bekymret for, at de frie grundskolers økonomi kan blive offer for en yoyoeffekt. Det er ingen hemmelighed, at visse politikere ønsker at sænke koblingsprocenten til 71 % - enkelte ønsker den endnu lavere. Foreningen arbejder for en fastfrysning af koblingsprocenten med henblik på at give skolerne mulighed for en stabil drift, hvor indtægterne kan forudsiges, og udgifterne tilrettelægges herefter.

  Der er heller ikke sket ændringer i inklusionstilskuddet. Beklageligvis fastholdes fordelingsnøglen, hvor de største skoler får det laveste tilskud. Foreningen vil fortsat arbejde for at ændre på denne.

  Foreningen er ligeledes ærgerlig over, at puljen til fripladser, der er en særskilt konto på Finansloven - og derfor ikke puljemidler, der afsnøres af skolernes generelle tilskud - igen i år er overset. Der afsættes ikke tilstrækkelige midler, så de svarer til behovet. Fripladspuljen er en af de bedste muligheder for at give alle forældre og elever et reelt frit skolevalg.

  Private gymnasiale uddannelser

  Finanslovsaftalen indebærer heller ikke de store ændringer for de private gymnasiale uddannelser.

  På trods af et omfattende forsøg på politisk påvirkning - herunder i samarbejde med andre aktører på uddannelsesområdet - for at afskaffe omprioriteringsbidraget, er det ikke lykkedes i denne omgang. Omprioriteringsbidraget videreføres indtil 2022, såfremt den nuværende regerings plan holdes. Dog fritages erhvervsuddannelserne for omprioriteringsbidrag fra næste år. Erhvervsuddannelserne slipper altså de kommende år for at skulle finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet. Foreningen er stærkt utilfreds med fastholdelsen af omprioriteringsbidraget og omfordelingen blandt de øvrige uddannelser.

  De private gymnasier er ikke en del af aftalen om at understøtte gymnasier i tyndt befolkede områder. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til et midlertidigt løft af tilskuddet til offentlige gymnasier med færre end 430 stx-årselever, og hvor institutionens elever ville få mere end 20 km til det nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet på institutionen faldt bort. Det svarer til et tilskud på 0,5 mio. kr. årligt pr. gymnasium, der i dag modtager tilskuddet[1].

   Læs hele finanslovsaftale for 2019 her.

   

  [1] Det indebærer i dag følgende gymnasier: Bjerringbro Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium, Brønderslev Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Odsherreds Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Ringkjøbing Gymnasium, Faaborg Gymnasium, Rønde Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Grindsted Gymnasium & HF, Tørring Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Vejen Gymnasium og HF, Maribo Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm.

   

  Læs hele finanslovsaftale for 2019 her. 

   

  Penge