Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frihedsforsøg: Private gymnasier får mulighed for at strukturere anderledes

  29. marts 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsminister Merete Riisager igangsætter et forsøg, der giver de private gymnasier mulighed for at tilrettelægge deres uddannelser på nye måder. Også de såkaldte udkantsgymnasier er med i forsøget.

  Formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, siger om forsøgsordningen:

  ”Det er en af foreningens mærkesager at kæmpe for mere frihed til de private gymnasiale uddannelser. Som det er i dag, er der ikke megen mulighed for agilitet og anderledes måder at strukturere uddannelsen og undervisningen på. Vi har stillet en række konkrete forslag til øgede frihedsgrader. Nu er der igangsat en forsøgsordning. Det er vi tilfredse med. Det er et skridt i den rigtige retning”.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil snarest udsende forsøgsbeskrivelser og information om forsøgsbetingelser til institutionerne. Fristen for at søge om at være med i frihedsforsøget bliver allerede den 1. maj 2019. Maksimalt 25 institutioner kan deltage i forsøgene.

  ”Vi håber, der bliver rift om pladserne i forsøgsordningen. Nu har sektoren mulighed for at vise, hvad friheden kan bruges til. Vi opfordrer naturligvis vores medlemsskoler til at deltage”, siger Karsten Suhr.

  Initiativet omfatter to forsøgstyper; mindre forsøg og større forsøg. Et antal gymnasier kan godkendes til forsøg med ændring i forhold til anvendelse af den individuelle timepulje, øget frihed i forhold til placering af A-niveauer i uddannelsen og mulighed for at forhøje den samlede undervisningstid, øget frihed i forhold til at øge antallet af obligatoriske prøver i uddannelsen samt fastere rammer for prøveafholdelse.

  De større forsøg indebærer mulighed for at oprette et etårigt grundforløb, eventuelt kombineret med et begrænset udbud af studieretninger, øget frihed til at skabe en mere individualiseret struktur i uddannelsen samt fritagelse for regler om udbud og oprettelse af valgfag og mulighed for at binde bestemte fag til de enkelte studieretninger.

  Karsten Suhr understreger:

  ”Optimalt skal de private gymnasiale uddannelser have samme muligheder for at være et alternativ til de offentlige gymnasier, ligesom de frie og private grundskoler har mulighed for at være et alternativ til den offentlige grundskole. Men vi er glade for, at der nu åbnes op for forsøgsordninger”.

  Om frihedforsøgene

  Frihedsforsøgsinitiativerne omfatter to forsøgstyper:

  A: Mindre forsøg med godkendelse

  Et antal private gymnasier og udkantsgymnasier kan efter ansøgning godkendes til et eller flere af følgende forsøg:

  A1: Ændring i forhold til anvendelse af den individuelle timepulje

  A2: Øget frihed i forhold til placering af A-niveauer i uddannelsen og mulighed for at forhøje den samlede undervisningstid

  A3: Øget frihed i forhold til at øge antallet af obligatoriske prøver i uddannelsen

  A4: Fastere rammer for prøveafholdelse

  B: Større forsøg med godkendelse

  Et mindre antal private gymnasier og udkantsgymnasier kan efter ansøgning godkendes til et af følgende forsøg:

  B1: Mulighed for at oprette et etårigt grundforløb, eventuelt kombineret med et begrænset udbud af studieretninger (”grengymnasie”-model)

  B2: Øget frihed til at skabe en mere individualiseret struktur i uddannelsen, for eksempel ”high school”-model

  B3: Fritagelse for regler om udbud og oprettelse af valgfag og mulighed for at binde bestemte fag til de enkelte studieretninger