Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

  17. februar 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med virkning fra 1. januar 2020 kan offentlige og private gymnasier samt VUC’er i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

  I april 2019 indgik en række partier ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bringe de erhvervsrettede uddannelser tættere på de unge. Ét af initiativerne i aftalen er, at offentlige og private gymnasier med virkning fra 1. januar 2020 i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode kan godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

   

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt et brev til relevante uddannelsesinstitutioner og øvrige relevante aktører med en orientering om proces- og tidsplan for ansøgning om godkendelse til at udbyde grundforløb.

   

  Læs brevet her.

   

  Ved spørgsmål, kontakt:

  Tidsproces

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)