Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Finanslov | Økonomisk løft til ungdomsuddannelserne

  8. december 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2021 er der indgået et forlig mellem Regeringen og dens støttepartier, som betyder, at der afsættes midler til et ekstraordinært økonomisk løft af ungdomsuddannelserne i perioden 2021 – 2024 på 220 millioner kroner årligt. Disse midler tilfalder også de frie og private gymnasiale ungdomsuddannelser.

  Der afsættes midler til et ekstraordinært økonomisk løft af ungdomsuddannelserne i perioden 2021 – 2024 på 220 millioner kroner årligt. Det ekstraordinære tilskud er tænkt som en form for kompensation for de nedskæringer ungdomsuddannelserne har været udsat for som følge af omprioriteringsbidraget igennem de seneste år. 

  De frie og private gymnasiale uddannelser er også omfattet af de ekstra midler, men hvad konsekvensen er for de enkelte taxametre er endnu uklart

  Børne- og Undervisningsministeriet arbejder p.t. på at udarbejde en redegørelse om det ekstraordinære tilskud, som vil blive udsendt til alle ungdomsuddannelser, herunder de frie og private.

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)