Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

Tilbuddet om 10. klasse skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens §19 c, stk.2, 3, 5 og 6.

Som udgangspunkt skal nedenstående bestemmelser fortsat være opfyldt:

Obligatorisk timetal: 420 timer til dansk, engelsk, matematik.

Valgfri del: 399 timer. Indholdet af den valgfrie del af 10. klasse vil afhænge af tilbuddet på den enkelte skole.

Obligatorisk brobygning: 21 timer.

I alt: 840 timer.

Eleverne skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave og udfærdige en uddannelsesplan.

Skolen skal give eleverne vejledningstilbud som led i elevernes uddannelsesplaner. Vejledningen skal være af en sådan kvalitet, at elevernes uddannelsesplaner står mål med kravene til uddannelsesplaner i folkeskolen, jf. bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen.

Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens §19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

 Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone. Klik her.


 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925

Send sikker mail til Erik. Klik her.


 Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

33307932
22766734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.